Repozytorium UR

Dydaktyczne aspekty projektowania aplikacji w środowisku Unity 3D

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dymora, Paweł
dc.contributor.author Mazurek, Mirosław
dc.contributor.author Kowal, Bartosz
dc.date.accessioned 2019-08-12T10:37:16Z
dc.date.available 2019-08-12T10:37:16Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 185–193 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4823
dc.description.abstract W artykule przedstawiono zagadnienia związane z etapami tworzenia aplikacji i gier z przeznaczeniem do wykorzystania w edukacji w oparciu o silnik gier Unity. Skupiono się na możliwościach, jakie daje ten silnik, opisano proces tworzenia prostych gier oraz wykorzystania technologii VR. Zagadnienia te mogą mieć szerokie zastosowanie w procesie dydaktyki przedmiotów informatycznych, szkoleniach itp. W szczególności tematyka odpowiada aktualnym wyzwaniom jak np. Przemysł 4.0. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents issues related to the stages of creating applications and games in the Unity game engine for educational purposes. The focus was on the possibilities offered by this engine in the process of creating games and VR environment that could be used in the education process. In particular, the subject corresponds to current challenges such as Industry 4.0. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022. Nr projektu 027/RID/2018/19 kwota finansowania 11 999 900 zł. This work is financed by Polish Ministry of Science and Higher Education under the program “Regional Initiative of Excellence” in 2019–2022. Project number 027/RID/2018/19, funding amount 11 999 900 PLN. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Unity pl_PL.UTF-8
dc.subject Unreal pl_PL.UTF-8
dc.subject silnik gier pl_PL.UTF-8
dc.subject grafika generowana komputerowo pl_PL.UTF-8
dc.subject Przemysł 4.0 pl_PL.UTF-8
dc.subject silnik gier pl_PL.UTF-8
dc.subject computer generated graphics pl_PL.UTF-8
dc.subject Industry 4.0 pl_PL.UTF-8
dc.title Dydaktyczne aspekty projektowania aplikacji w środowisku Unity 3D pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Educational Aspects of Application Design in Unity 3D Environment pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.1.24
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje