Repozytorium UR

Media jako środowisko samodzielności edukacyjnej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Juszczyk-Rygałło, Joanna
dc.date.accessioned 2019-08-12T09:49:06Z
dc.date.available 2019-08-12T09:49:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 172–178 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4821
dc.description.abstract We współczesnej epoce całożyciowego uczenia się wymaga się od jednostki nabywania umiejętności świadomej i samodzielnej autoedukacji. Samodzielność wykształca się podczas aktywnych działań i gromadzenia doświadczeń. W artykule na tle związku między aktywnością i samodzielnością pokazano mechanizmy nabywania samodzielności jako kategorii aktywnego samostanowienia. Przeprowadzono również analizę, w jakim zakresie aktywność medialna staje się inicjatorem samodzielności edukacyjnej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the modern era of lifelong learning an individual is expected to acquire the ability to learn consciously and independently. Self-reliance develops when the individual is active and acquires new experiences. This article, on the basis of the correlation between activity and self-reliance, shows mechanisms for acquiring self-reliance as a category of active self-determination. It also analyses to what extent media activity becomes the initiator of educational self-reliance. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject aktywność pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject media pl_PL.UTF-8
dc.subject samodzielność pl_PL.UTF-8
dc.subject świadomość pl_PL.UTF-8
dc.subject activity pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject media pl_PL.UTF-8
dc.subject self-reliance pl_PL.UTF-8
dc.subject consciousness pl_PL.UTF-8
dc.title Media jako środowisko samodzielności edukacyjnej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Media as Environment of Educational Self-reliance pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.1.22
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje