Repozytorium UR

Uwarunkowania efektywności treningów umiejętności społecznych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wojnarska, Anna
dc.date.accessioned 2019-08-12T07:33:38Z
dc.date.available 2019-08-12T07:33:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 105–112 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4812
dc.description.abstract Na podstawie przeglądu badań stwierdzono, że efektywności treningów umiejętności społecznych jest zależna od zastosowania różnych metod oceny zmian (testy, obserwacja, socjometria, oceny szkolne) oraz zakresu wybranych wskaźników (popularność, agresywność, poczucie kontroli, kompetencje komunikacyjne). Efekty oddziaływań treningowych są zdeterminowane cechami osób (rodzajem zaburzeń w socjalizacji, motywacją, kompetencjami komunikacyjnymi, doświadczeniami życiowymi, wiekiem), kontekstem sytuacyjnym, czasem trwania treningów oraz kompetencjami trenera. Pomimo zastrzeżeń treningi umiejętności społecznych są skuteczną metodą stymulacji i terapii poznawczo-behawioralnej, choć wymagają one dalszych modyfikacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract As confirmed by the research overview, the effectivity of social skills training depends on using different methods of the assessment of changes (tests, observation, sociometrics, school grades) and the extent of selected indexes (popularity, aggression, locus of control, communication competence). The effects of trainings' influences are determined by personal features (type of problems in socializiation, motivation, communication competence, life experiences, age), the situational context, duration of trainings and trainer's competence. In spite of all limitations trainings of social skills are effective method of stimulation and cognitive-behavioral therpy, however they need modification. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject umiejętności społeczne pl_PL.UTF-8
dc.subject treningi umiejętności społecznych pl_PL.UTF-8
dc.subject efektywność treningów pl_PL.UTF-8
dc.subject agresja pl_PL.UTF-8
dc.subject poczucie kontroli pl_PL.UTF-8
dc.subject popularność pl_PL.UTF-8
dc.subject social skills pl_PL.UTF-8
dc.subject training of social skills pl_PL.UTF-8
dc.subject effectiveness of training pl_PL.UTF-8
dc.subject aggression pl_PL.UTF-8
dc.subject locus of control pl_PL.UTF-8
dc.subject popularity pl_PL.UTF-8
dc.title Uwarunkowania efektywności treningów umiejętności społecznych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Conditions of Effectiveness of Social Skills Training pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.1.13
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje