Repozytorium UR

Топологическая модель философии Жиля Делёза в соотношении с исторической моделью

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Чейз, Анастасия
dc.date.accessioned 2019-08-06T12:43:39Z
dc.date.available 2019-08-06T12:43:39Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Σοφια T. 18 (2018), s. 189–198 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1642-1248
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4779
dc.description.abstract Artykuł przedstawia specyfikę topologicznego modelu filozofii oraz jego relację wobec tradycyjnego modelu historycznego, który opiera się na zasadzie jedności tego, co logiczne i tego, co historyczne. Odpowiednio do tej zasady filozofia spełnia się wyłącznie w historii filozofii. Autorka odpowiada jednocześnie na pytania: jak są ze sobą powiązane historia filozofii i geofilozofia?, jakie pojęcia ta ostatnia zakłada i jakie skutki to ma dla rozumienia procesu filozofowania i działalności historyka filozofii? pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article the author demonstrates what topological model of philosophy is an in what relation it is to the traditional historical model, that leans against principle of historical and logical unity. According to this principle, philosophy is realized exceptionally in history of philosophy. In addition, the author answers the questions: how the history of philosophy and geophilosophy linked, what concepts do it enter and what consequences it has for understanding of the process of philosophizing and activity of the historians of philosophy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject топологическая модель философии pl_PL.UTF-8
dc.subject история философии pl_PL.UTF-8
dc.subject геофилософия pl_PL.UTF-8
dc.subject topologiczny model filozofii pl_PL.UTF-8
dc.subject historia filozofii pl_PL.UTF-8
dc.subject geofilozofia pl_PL.UTF-8
dc.subject topological model of philosophy pl_PL.UTF-8
dc.subject history of philosophy pl_PL.UTF-8
dc.subject geophilosophy pl_PL.UTF-8
dc.title Топологическая модель философии Жиля Делёза в соотношении с исторической моделью pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Topologiczny model filozofii Gilles’a Deleuze’a wobec modelu historycznego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/sofia.2018.18.13


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje