Repozytorium UR

„Polish Journal for Sustainable Development” – 20 lat promowania zrównoważonego rozwoju

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kasprzak, Krzysztof
dc.contributor.author Kostecka, Joanna
dc.date.accessioned 2019-06-27T06:58:08Z
dc.date.available 2019-06-27T06:58:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 2 (2018), s. 9–18 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4695
dc.description.abstract W artykule zrelacjonowano historię powstania i działania czasopisma pod obecną nazwą „Polish Journal for Sustainable Development”. Podkreślono jego znaczenie w upowszechnianiu koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dwadzieścia lat wydawania czasopisma naukowego jest okresem na tyle długim, że możliwe są już pewne podsumowania i refleksje. Informacje zawarte w artykule obejmują okres ponad 20 lat wydawania czasopisma w latach 1997-2018. Celem opracowania było nie tylko pokazanie trudu i sukcesu wszystkich autorów, redakcji, rady naukowej i wydawnictwa ale także wykorzystanie okazji do pozostawienia w pamięci kolejnych czytelników pojęcia zrównoważony rozwój, czyli koncepcji nadal dającej szanse na budowanie dobrostanu Homo sapiens w rzeczywistości XXI wieku. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the history of the creation and operation of the journal under the current name of the Polish Journal for Sustainable Development. The dissemination of the concept of sustainable development was emphasized. Twenty years of publishing a scientific journal is a period long enough that some summaries and reflections are possible. The information contained in the article covers the period of over 20 years of publishing the magazine in the years 1997-2018. The aim of the study was not only to show the effort and success of all authors, editorial staff, scientific board and publishing house, but also to use the opportunity to keep the readers in mind the concept of sustainable development, a concept that still gives hope for building the welfare of Homo sapiens in the 21st century. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject zrównoważony rozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject czasopismo naukowe pl_PL.UTF-8
dc.subject Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.subject Polish Journal for Sustainable Development pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject scientific journal pl_PL.UTF-8
dc.subject Scientific Papers Polish Society of Ecological Engineering and Polish Soil Science Society South-Eastern Branch in Rzeszów pl_PL.UTF-8
dc.title „Polish Journal for Sustainable Development” – 20 lat promowania zrównoważonego rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.2.1
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje