Repozytorium UR

Problem kompetencji innowacyjnych w kontekście systemu edukacyjnego w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pawnik, Wojciech
dc.date.accessioned 2019-06-07T08:32:55Z
dc.date.available 2019-06-07T08:32:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 57(1)/2019, s. 377–386 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4660
dc.description.abstract Jeszcze nie tak dawno w warunkach gospodarki europejskiej innowacyjność można byłoby nazwać zapomnianym paradygmatem zmiany społecznej (podobnie jak zaufanie lub przedsiębiorczość). Obecnie jest to jedno z najczęściej powtarzanych pojęć nie tylko w obszarze szeroko rozumianych nauk ekonomicznych, ale również socjologii, antropologii oraz psychologii. Nazywam go zapomnianym paradygmatem zmiany. W artykule stawiam tezę, iż zjawisko innowacyjności w Polsce jest uwarunkowane systemem edukacji, globalnymi konsekwencjami Internetu oraz kontekstem kulturowym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Not so long ago the innovation in the European economy could be seen as a paradigm of the social change (like trust or entrepreneurship). Now it is among the most popular concepts not only in the sphere of the so called economic sciences but in the sociology, antrophology and psychology as well. The author refers to it as to the lost paradigm of change and argues whether the phenomenon of the innovation in Poland is a result of the education system, global effects of the Internet or the cultural context. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Wydanie publikacji finansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego 11/11.200.323). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject innowacyjność pl_PL.UTF-8
dc.subject zmiana społeczna pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje pl_PL.UTF-8
dc.subject samoocena pl_PL.UTF-8
dc.subject Innovation pl_PL.UTF-8
dc.subject social change pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject competences pl_PL.UTF-8
dc.subject self-evaluation pl_PL.UTF-8
dc.title Problem kompetencji innowacyjnych w kontekście systemu edukacyjnego w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2019.1.27


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje