Repozytorium UR

Użytkowanie Internetu przez młodzież z terenu wiejskiego oraz miejskiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Papier, Małgorzata
dc.date.accessioned 2019-04-17T10:34:07Z
dc.date.available 2019-04-17T10:34:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 170–179 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-672-1
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4559
dc.description.abstract Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące korzyści i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem dzieci, młodzieży, a także dorosłych w rzeczywistości wirtualnej. W społeczeństwie informacyjnym zmienia się również rola przedstawicieli młodego pokolenia. Często zdobywają oni wiedzę dotyczącą obsługi poszczególnych urządzeń znacznie szybciej aniżeli ich rodzice, przejmując w ten sposób kontrolę nad korzystaniem z Internetu. Niezwykle ważnym problemem jest więc dbałość o wyposażenie ich w umiejętność właściwego wykorzystywania narzędzia, jakim jest Internet. W niniejszym artykule przybliżono pojęcie społeczeństwa informacyjnego oraz wskazano na funkcje, jakie pełnić może Internet w życiu młodzieży. Rozważania te zobrazowane zostały poprzez prezentację wyników ogólnopolskich badań dotyczących użytkowania Internetu przez młodzież, a także wyników badań własnych przeprowadzonych w dwóch szkołach gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie wiejskim oraz miejskim w województwie podkarpackim. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In current development phase of the informational society, there appear questions concerning benefits and dangers connected with functioning of children, youth and adults in the virtual reality. The role of representants of the young generation also changes in the informational society. They often get the knowledge about using of different devices much faster than their parents, therefore they take control of internet use. Therefore it is crucial to educate them how to properly use the internet as a tool. In this article the author defines the notion of informational society and presents the functions of the Internet in the life of young generation. Deliberations are based on the researches driven for whole Polish population regarding internet use by young generation and pilot researches done by author in two junior high schools – one is located in the city, other in the countryside in the “podkarpackie” voivodship. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject korzystanie z Internetu pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject młodzież pl_PL.UTF-8
dc.subject using of internet pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.subject young generation pl_PL.UTF-8
dc.title Użytkowanie Internetu przez młodzież z terenu wiejskiego oraz miejskiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The internet use by young generation from the city and countryside pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2018.6.13
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje