Repozytorium UR

Forming of territorial communities’ financial and economic capacity in conditions of implementation of local self-government reform

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Patytska, Khrystyna
dc.date.accessioned 2019-04-01T08:40:13Z
dc.date.available 2019-04-01T08:40:13Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Przedsiębiorstwo i region z. 10/2018, s. 63–73 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-458X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4451
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest zaprezentowaniu podstaw teoretycznych oraz praktycznych wniosków dotyczących kształtowania zdolności finansowych społeczności terytorialnych w kontekście reformy samorządu lokalnego. Zasady szacowania efektywności potencjału finansowego i gospodarczego wspólnoty terytorialnej proponowane są w oparciu o cały kompleks różnych czynników mających wpływ na funkcjonowanie jednostek terytorialnych. Wyniki badań wskazują na kluczową rolę czynników endogenicznych kształtujących społeczności terytorialne w zapewnianiu jej rozwoju gospodarczego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject jednostka terytorialna pl_PL.UTF-8
dc.subject potencjał finansowy i gospodarczy samorządu terytorialnego pl_PL.UTF-8
dc.subject reforma samorządu terytorialnego pl_PL.UTF-8
dc.subject Ukraina pl_PL.UTF-8
dc.title Forming of territorial communities’ financial and economic capacity in conditions of implementation of local self-government reform pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pir.2018.10.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje