Repozytorium UR

Rola nauczyciela w edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Boratyn, Dominik
dc.date.accessioned 2019-03-07T08:09:21Z
dc.date.available 2019-03-07T08:09:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 535–540 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4426
dc.description Artykuł powstał pod kierunkiem dr Anny Pięty-Szawara z Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki Instytutu Nauk o Polityce Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Edukacja obywatelska pełni znaczącą rolę w rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Jest to proces, który m.in. ma przygotować uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym poprzez przekazanie im wiedzy, rozwój umiejętności, a także wykształcenie postaw mających na celu właściwe funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym. Istotną rolę w całym procesie edukacji obywatelskiej odgrywa osoba nauczyciela, który szczególnie w początkowym etapie kształcenia powinien w sposób aktywny i zagazowany dbać zarówno o rozwój intelektualny, jak i społeczny młodego człowieka. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Civic education plays a significant role in the development ofa democratic civil society. It is a process that among others is to prepare pupils for active participation in social and political life by providing them with knowledge and skills development as well as training attitudes aimed at proper functioning in a modern democratic society. An important role in the whole process of civic education is played by the teacher who especially in the initial stage of education should take active and responsible care of both the intellectual growth and social development of the young person. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja obywatelska pl_PL.UTF-8
dc.subject uczeń pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo obywatelskie pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoła pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał społeczny pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject civic education pl_PL.UTF-8
dc.subject pupil pl_PL.UTF-8
dc.subject civil society pl_PL.UTF-8
dc.subject school pl_PL.UTF-8
dc.subject social capital pl_PL.UTF-8
dc.title Rola nauczyciela w edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Role of the Teacher in Civic Education of Children and Youth pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.77
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje