Repozytorium UR

Szkolny program mediacyjny jako narzędzie zapobiegania przemocy w szkole

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Urbańska, Magda
dc.date.accessioned 2019-03-06T10:58:00Z
dc.date.available 2019-03-06T10:58:00Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 442–447 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4413
dc.description.abstract Przemoc i agresja należą do zjawisk coraz częściej spotykanych także w środowisku szkolnym. Za pomocą agresji fizycznej rozwiązywane są różne konflikty uczniowskie, przemoc uwidacznia się również w dręczeniu i prześladowaniu szkolnych kolegów. W artykule zaprezentowany został jeden ze sposobów stosowanych w profilaktyce przemocy w szkole, jakim są mediacje prowadzone w postaci mediacji szkolnych i/lub mediacji rówieśniczych. Mediacja uczy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, bez użycia przemocy, w oparciu o dialog i współpracę na rzecz znalezienia korzystnego dla jej uczestników rozwiązania problemu. Szkolne programy mediacyjne to narzędzie rozwiązywania nie tylko konkretnych konfliktów szkolnych, ale też sposób na rozwijanie umiejętności komunikowania się całej społeczności szkolnej i szansa na zmianę podejścia do konfliktów: odejścia od stylu rywalizacyjnego na rzecz stylu nastawionego na współdziałanie i twórcze poszukiwanie wspólnego rozwiązania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Violence and aggression are increasingly more often happening also at school. Physical aggression is used by pupils to solve various conflicts. Violence is also reflected in tormenting and bullying of the peers. This paper shows a method used in violence prevention at school, namely mediation, both school mediation and/or peer mediation. Mediation teaches you how to resolve conflicts constructively, without the use of force, based on dialogue and cooperation in order to find a win-win resolution for both parties. School mediation programmes are the tool for resolving not only specific school conflicts, but also a way to develop communication skills of the whole school community and a chance to change the attitude to conflicts: switching from competition to cooperation and creative searching for the common conflict resolution. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject mediacje szkolne pl_PL.UTF-8
dc.subject przemoc pl_PL.UTF-8
dc.subject profilaktyka przemocy pl_PL.UTF-8
dc.subject school mediation pl_PL.UTF-8
dc.subject violence pl_PL.UTF-8
dc.subject violence prevention pl_PL.UTF-8
dc.title Szkolny program mediacyjny jako narzędzie zapobiegania przemocy w szkole pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative School Mediation Programme as a Tool for Prevention of Violence at School pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.64
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje