Repozytorium UR

Wartości preferowane przez studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Langier, Cecylia
dc.contributor.author Siembida, Martyna
dc.date.accessioned 2019-03-06T10:13:02Z
dc.date.available 2019-03-06T10:13:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 403–410 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4408
dc.description.abstract Współczesne przemiany społeczno-kulturowe wpłynęły na przeobrażenia w wielu sferach życia, szczególnie widoczne u młodych ludzi. Coraz częściej podkreśla się w publikacjach popularnych, że współczesnych „młodych” cechuje konsumpcjonizm, materializm i nihilizm moralny. Dlatego celem podjętych badań było sprawdzenie systemu wartości młodych ludzi – studentów. Do badań wybrano szczególną grupę – studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ten zamiar wydaje się szczególnie istotny, gdyż badani wkrótce będą oddziaływać wychowawczo na osobowość dzieci. Od ich kondycji aksjologicznej uzależniony jest zatem proces wprowadzania w świat wartości najmłodszego pokolenia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Contemporary social and cultural changes influenced transformations in many spheres of life, which are especially visible among young generation. Nowadays, it is more often emphasized in popular publications, that contemporary young people are characterized by consumerism, materialism and moral nihilism. Therefore, the aim of this research was to verify the system of values of young people, namely students of pre-school and early school education. This choice seems to be particularly important, as the respondents will soon have an educational impact on children. Therefore, the process of introducing children to the world of values depends on students’ axiological condition. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject wartości pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciele pl_PL.UTF-8
dc.subject studenci pl_PL.UTF-8
dc.subject values pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject teachers pl_PL.UTF-8
dc.subject students pl_PL.UTF-8
dc.title Wartości preferowane przez studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Values Preferred by Students of Pre-school and Early School Education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.59
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje