Repozytorium UR

Zajęcia techniczne i edukacja plastyczna w opiniach nauczycieli wychowania przedszkolnego – wybrane zagadnienia

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piwowarska, Ewa
dc.contributor.author Ordon, Urszula
dc.contributor.author Zentko, Józef
dc.date.accessioned 2019-03-06T08:03:07Z
dc.date.available 2019-03-06T08:03:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 385–390 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4405
dc.description.abstract Jednym z wielu zadań przedszkola jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość estetyczną dziecka oraz przygotowujących do bycia użytkownikiem techniki. Zauważony problem niskiego poziomu dostrzeganych przez nauczycieli różnic między realizowanymi w praktyce zajęciami z plastyki i techniki stał się przyczynkiem podjętego postępowania badawczego. W zaplanowanych badaniach sondażowych analiza pytań zawartych w ankiecie umożliwiła określić tematykę, narzędzia, poziom oraz wyznaczniki dostrzeganych przez nauczycieli różnic między plastyką a zajęciami technicznymi. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract One of many tasks of a preschool is to create educational situations that develop children’s aesthetic sensitivity and prepare them to use technique. The noticed problem of slight differences perceived by teachers between fine art and arts & crafts classes became the reason for this research. Analysis of the questions of the survey allowed to define the subject, level and determinants of the differences perceived, by teachers between fine art and arts & crafts classes teacher, arts and crafts classes, fine art classes, preschool education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject zajęcia techniczne pl_PL.UTF-8
dc.subject plastyka pl_PL.UTF-8
dc.subject wychowanie przedszkolne pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject arts and crafts classes pl_PL.UTF-8
dc.subject fine art classes pl_PL.UTF-8
dc.subject preschool education pl_PL.UTF-8
dc.title Zajęcia techniczne i edukacja plastyczna w opiniach nauczycieli wychowania przedszkolnego – wybrane zagadnienia pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Arts & Crafts and Fine Art Classes in the Opinions of Teachers of Preschool Education – Selected Issues pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.56
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje