Repozytorium UR

Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych studentów informatyki na wstępnych kursach programowania

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Andrzejewska, Magdalena
dc.date.accessioned 2019-03-05T07:43:59Z
dc.date.available 2019-03-05T07:43:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 211–217 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4378
dc.description.abstract Nauczanie i uczenie się programowania to trudny proces, a wskaźniki niepowodzeń edukacyjnych na kursach z podstaw programowania są wysokie. W artykule zaprezentowano wyniki sondażu przeprowadzonego wśród studentów I roku informatyki, którego celem było poznanie opinii respondentów na temat czynników wpływających na te niepowodzenia. Uzyskane wyniki wskazują, że decydujące znaczenie ma motywacja studentów oraz trudności związane z nabywaniem umiejętności programistycznych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Teaching and learning fundamental programming is a difficult process and the failures rates of students on these subjects are high. The article describes the results of a survey conducted among CS1 students in order to get to know their opinion on the factors that affect these failures. In the respondents' opinion, the motivation of students and difficulties related to the acquisition of programming skills are decisive ones. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject informatyka pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczanie i uczenie się programowania pl_PL.UTF-8
dc.subject podstawy programowania pl_PL.UTF-8
dc.subject computer science pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching and learning programming pl_PL.UTF-8
dc.subject introduction to programming pl_PL.UTF-8
dc.title Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych studentów informatyki na wstępnych kursach programowania pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Factors Affecting of Computer Science Students’ Failure in an Introductory-level Programming Courses pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.29
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje