Repozytorium UR

Samokształcenie z zastosowaniem otwartego kursu online na przykładzie statystyk edukacyjnego kanału YouTube

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jędryczkowski, Jacek
dc.date.accessioned 2019-03-04T17:07:29Z
dc.date.available 2019-03-04T17:07:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 205–210 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4377
dc.description.abstract Upowszechnienie otwartych kursów online sprawiło, że pojęcie samokształcenia uzyskało nowy wymiar. Zarówno studenci, jak i bardzo szerokie grono pasjonatów korzysta z materiałów publikowanych w internecie. Niniejszy artykuł prezentuje dane statystyczne edukacyjnego kanału YouTube. Scharakteryzowano w nim sylwetkę odbiorców, preferowane sposoby uczenia się oraz wnioski istotne dla twórców kursów online. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The dissemination of open online courses has given the concept of self-education a new dimension. Both students and a very wide group of enthusiasts use materials published on the Internet. This article presents statistical data from the YouTube educational channel. It describes the recipients’ profile, preferred learning methods and conclusions relevant for the creators of online courses. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject film edukacyjny pl_PL.UTF-8
dc.subject YouTube Analytics pl_PL.UTF-8
dc.subject e-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject krótkie komunikaty multimedialne pl_PL.UTF-8
dc.subject preferencje poznawcze pl_PL.UTF-8
dc.subject proces kształcenia pl_PL.UTF-8
dc.subject educational film pl_PL.UTF-8
dc.subject multimedia pl_PL.UTF-8
dc.subject short multimedia messages pl_PL.UTF-8
dc.subject cognitive preferences pl_PL.UTF-8
dc.subject educational process pl_PL.UTF-8
dc.title Samokształcenie z zastosowaniem otwartego kursu online na przykładzie statystyk edukacyjnego kanału YouTube pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Self-study Using an Open Online Course on the Example of Educational YouTube Channel Statistics pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.28
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje