Repozytorium UR

Kursy e-learningowe – pakiety edukacyjne tworzone przez studentów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kandzia, Joanna
dc.date.accessioned 2019-03-04T17:00:09Z
dc.date.available 2019-03-04T17:00:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 199–204 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4376
dc.description.abstract Artykuł jest raportem z przeprowadzonych przez autorkę warsztatów pt. „Zastosowanie platformy e-learningowej do stworzenia zasobnika wiedzy dla potrzeb studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie” realizowanych w ramach projektu „Nowoczesny pedagog”. Przedstawiono krótką charakterystykę kursu oraz analizę przyrostu wiedzy studentów w zakresie samodzielnego tworzenia kursu e-learningowego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article is a report from the workshop conducted by the author entitled: The use of an e-learning platform to create a reservoir of knowledge for the needs of Faculty of Pedagogical Sciences students at the UKSW in Warsaw, implemented under the project – Modern educator. Presented is short of the course and analysis of knowledge growthof students’ knowledge in the field of independent creation of an e-learning course. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject e-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject platforma Moodle pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje w kształceniu online pl_PL.UTF-8
dc.subject Moodle platform pl_PL.UTF-8
dc.subject competences in online education pl_PL.UTF-8
dc.title Kursy e-learningowe – pakiety edukacyjne tworzone przez studentów pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative E-learning Courses – Educational Packages Created by Students pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.27
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje