Repozytorium UR

Audiowizualne systemy prezentacji w placówce oświatowej – metodyka projektowania

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gauda, Konrad
dc.date.accessioned 2019-03-04T16:53:08Z
dc.date.available 2019-03-04T16:53:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 191–198 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4375
dc.description.abstract W artykule poruszona jest problematyka projektowania audiowizualnych systemów prezentacji przeznaczonych przede wszystkim na potrzeby sal dydaktycznych, auli czy sal konferencyjnych. Przedstawiona jest istota adaptacji akustycznej pomieszczenia wraz z zasadami nagłaśniania oraz metodyka obliczeń związanych z doborem systemu projekcji obrazu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discusses the design of audiovisual presentation systems intended primarily for use in classrooms, lecture halls and conference rooms. The essence of acoustic adaptation of a room is presented, along with the rules of sound amplification and calculation methodology related to the selection of an image projection system. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject audiowizualny system prezentacji pl_PL.UTF-8
dc.subject multimedia pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject sala dydaktyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject audiovisual presentation system pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject classroom pl_PL.UTF-8
dc.title Audiowizualne systemy prezentacji w placówce oświatowej – metodyka projektowania pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Audiovisual Presentation Systems in the Educational Institution – Design Methodology pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.26
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje