Roczne przygotowanie przedszkolne w teorii i praktyce pedagogicznej

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Niemiec, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł został poświęcony najnowszych zmianom legislacyjnym dotyczącym edukacji przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Opracowanie zawiera także analizę badań dotyczącą rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanego w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
The article focuses on the latest legislative changes in pre-school education with special regard to the one-year kindergarten preparation. The study shall also analysis the survey results referring to the one-year kindergarten preparation carried out at pre-school points at primary schools in the City of Rzeszów Commune.
Opis
Słowa kluczowe
dziecko , wychowanie przedszkolne , roczne przygotowanie przedszkolne , punkty przedszkolne , child , pre-school education , one-year kindergarten preparation , pre-school point
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 55–61