Repozytorium UR

Kształtowanie motywacji do nauki w polskich szkołach w opinii nauczycieli

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Morańska, Danuta
dc.date.accessioned 2019-03-01T13:15:09Z
dc.date.available 2019-03-01T13:15:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 43–48 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4352
dc.description.abstract Motywacja do uczenia się jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o podejmowaniu przez uczniów aktywności edukacyjnej. O jej trwałości decyduje fakt, czy została wywołana czynnikiem zewnętrznym czy też wynika z wewnętrznego przekonania o potrzebie posiadania wiedzy. W artykule przedstawiono opinie nauczycieli na temat motywacji uczniów do uczenia się. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Motivation to get knowledge is one of the most important factors resulting in students educational activity. Its durability comes out of the fact whether motivation was caused by external factor or inner belief that it is necessary to posess some knowledge. The article contains opinions given by the teachers about students educational motivations. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject efekty kształcenia pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciele pl_PL.UTF-8
dc.subject motywacja do uczenia się pl_PL.UTF-8
dc.subject learning outcomes pl_PL.UTF-8
dc.subject teachers pl_PL.UTF-8
dc.subject motivation to learn pl_PL.UTF-8
dc.title Kształtowanie motywacji do nauki w polskich szkołach w opinii nauczycieli pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Developing Motivation to Learn in Polish Schools in the Opinion of Teachers pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.4
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje