Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)2018 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)2018 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Makiewicz, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Kultura matematyczna nie odnosi się tylko do pewnej techniki, sprawności czy do posługiwania się formalnym językiem przy dowodzeniu i rozwiązywaniu problemów. W skład kultury matematycznej wchodzi również twórczość i ...
 • Sarnat-Ciastko, Adrianna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Od 2008 r. w polskim systemie oświaty utrwala się obecność tutoringu szkolnego, który rozumiany jest jako indywidualne, spersonalizowane wsparcie zapewniane uczniowi przez nauczyciela. Warto jednak zauważyć, że obok szkół ...
 • Morańska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Nowa cyfrowa rzeczywistość wymaga nowych kompetencji. Prognozy dotyczące rozwoju społeczeństwa we wszystkich obszarach wskazują na potrzebę rozwijania kompetencji informatycznych, w tym myślenia komputacyjnego. Włączenie ...
 • Morańska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Motywacja do uczenia się jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o podejmowaniu przez uczniów aktywności edukacyjnej. O jej trwałości decyduje fakt, czy została wywołana czynnikiem zewnętrznym czy też wynika ...
 • Niemiec, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł został poświęcony najnowszych zmianom legislacyjnym dotyczącym edukacji przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Opracowanie zawiera także analizę badań ...
 • Łubianka, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono informacje dotyczące wybranych zagadnień związanych z uzdolnieniami matematycznymi. Omówiono poznawcze aspekty odnoszące się do definicji, struktury oraz pomiaru uzdolnień matematycznych. Zaprezentowane ...
 • Bánesz, Gabriel; Lukáčová, Danka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Meranie a posudzovanie mikroklimatických podmienok na vybranom pracovisku patrí k základným posudzovaným faktorom pracovného prostredia. Príspevok prezentuje namerané hodnoty mikroklimatických hodnôt vo vybranom pracovnom ...
 • Depešová, Jana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Vplyv kvality vnútorného prostredia na ľudskú výkonnosť, ako dokazujú aj najnovšie výskumy, zohráva vo výchovno-vzdelávacom procese významnejšiu úlohu, ako sa pôvodne predpokladalo. Je preto nevyhnutné poznať vzťahy medzi ...
 • Kandzia, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł jest raportem z przeprowadzonych przez autorkę warsztatów pt. „Zastosowanie platformy e-learningowej do stworzenia zasobnika wiedzy dla potrzeb studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie” realizowanych ...
 • Puła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest przybliżenie tematyki kreowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych, które z roku na rok rozrastają się, a profile użytkowników stają się swego rodzaju osobistymi wizytówkami. Autorka zwraca ...
 • Nowicka, Ewa; Walas, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Media i multimedia cieszą się ogromną popularnością wśród najmłodszych. Z tego powodu rośnie konieczność przygotowania dzieci do odpowiedniego korzystania z mediów. Wychowanie medialne realizowane już na poziomie przedszkola ...
 • Ciesielka, Marta; Łudzik, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W opracowaniu przedstawiono wyniki badań opinii studentów w zakresie ich przygotowania do wymagań wyższych studiów technicznych. Wstępne badania objęły m.in. takie zagadnienia, jak: okoliczności związane z wyborem kierunku ...
 • Tomková, Viera (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Príspevok sa zaoberá charakteristikou dištančného vzdelávania s cieľom poukázať na základné princípy tvorby učebných textov pre študentov vysokej školy. Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre rieši ...
 • Rataj, Małgorzata; Wójcik, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wsparcia nowoczesnymi narzędziami m-learningowymi kształcenia na uczelniach. W artykule zaprezentowano dynamikę rozwoju rynku aplikacji mobilnych. Zastosowane metody badawcze ...
 • Uziak, Jacek; Lorencowicz, Edmund; Koszel, Milan; Kocira, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Information Technology (IT) entered the world of education with authority and with general assumption that it would enhance students’ learning. It is used in the educational environment for many uses, with class delivery ...
 • Uziak, Jacek; Lorencowicz, Edmund; Koszel, Milan; Kocira, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Information Technology (IT) is a major part of modern society and is already well embedded in everyday life. IT is believed to be a perfect tool to enhance learning, also at tertiary level. However, it is uncertain whether ...
 • Forma, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podejmuje tematykę socjalizacji i inkulturacji, wskazując na nowe ich wymiary oraz odnosząc je do realiów przestrzeni wirtualnej i kultury wirtualnej. Celem podjętej analizy ...
 • Garwol, Katarzyna; Herbert, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Pojawienie się technologii cyfrowych, w tym komputerów, smartfonów, konsol do gier itp., znacząco zmieniło sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci. Zabawy z rówieśnikami, ruch na świeżym powietrzu często zostają ...
 • Balcerowicz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł dotyczy społeczeństwa informacyjnego – znaczenia pojęcia i jego współczesnej interpretacji. Społeczeństwo informacyjne zostało opisane pod kątem technologii, informacji, ekonomii oraz edukacji (Lifelong Learning).
 • Tuczyński, Krystian (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł stanowi przegląd technologii informacyjno-komunikacyjnych charakteryzowanych jako Web 2.0, które mogą być wykorzystywane w kształceniu zdalnym. Publikacja przedstawia aplikacje oferowane przez firmę Google z ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje