Repozytorium UR

Archeological and architectural research of historic cellars in the western frontage of the Dukla market

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gransicki, Marek
dc.contributor.author Pasterkiewicz, Wojciech
dc.date.accessioned 2019-02-08T11:27:40Z
dc.date.available 2019-02-08T11:27:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation TOPIARIUS. Studia krajobrazowe nr 7/2018, s. 11–32 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2449-9595
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4325
dc.description.abstract The article presents selected results and conclusions from archaeological and architectural research carried out within the market square of Dukla. Its purpose was to collect information and define the nature of threshold cellars located there. A part of the work was also to carry out test drillings around the town hall in order to verify the hypothesis about the presence of cellar chambers and underground passages. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Artykuł przedstawia wybrane wyniki i wnioski z badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w obrębie płyty rynku w Dukli. Ich celem było zinwentaryzowanie oraz określenie charakteru znajdujących się tam piwnic przedprożowych. Częścią prac było także przeprowadzenie odwiertów kontrolnych w okolicy ratusza, w celu zweryfikowania hipotez o obecności komór piwnicznych oraz przejść podziemnych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Zakład Architektury Krajobrazu, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject Low Carpatian Mountains pl_PL.UTF-8
dc.subject Dukla pl_PL.UTF-8
dc.subject western market frontage pl_PL.UTF-8
dc.subject cellars pl_PL.UTF-8
dc.subject Polska pl_PL.UTF-8
dc.subject Beski Niski pl_PL.UTF-8
dc.subject zachodnia pierzeja rynku pl_PL.UTF-8
dc.subject piwnice pl_PL.UTF-8
dc.title Archeological and architectural research of historic cellars in the western frontage of the Dukla market pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/topiarius.2018.7.2
dc.identifier.eissn 2543-926X


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje