Repozytorium UR

Anarchokapitalistyczna koncepcja bezpieczeństwa jednostki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Matuszek, Krzysztof
dc.date.accessioned 2019-02-08T09:31:12Z
dc.date.available 2019-02-08T09:31:12Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polityka i Społeczeństwo nr 2(16)/2018, s. 142–153 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4320
dc.description.abstract The aim of this article is to attempt to present and evaluate the conception of human security, proposed by anarcho-capitalism – a radical trend of libertarianism. The content analysis method was used to realize this task, while the main source of works constitutes the main works of the leading anarcho-capitalists: Murray Newton Rothbard, David Friedman and Hans-Hermann Hoppe. The results of the work is the adoption of several conclusions, including, first of all, that the anarcho-capitalist conception of human security is undoubtedly an innovate idea, contesting commonly recognized solutions in this matter. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Anarcho-Capitalism pl_PL.UTF-8
dc.subject Human Security pl_PL.UTF-8
dc.subject Libertarianism pl_PL.UTF-8
dc.title Anarchokapitalistyczna koncepcja bezpieczeństwa jednostki pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Anarcho-Capitalist concept of human security pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/polispol.2018.2.10


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje