Repozytorium UR

Us Undeclared Wars: Presidential Requests for Congressional Authorization/Support for Use of Force

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rzepecka, Marta
dc.date.accessioned 2019-02-08T07:53:25Z
dc.date.available 2019-02-08T07:53:25Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polityka i Społeczeństwo nr 2(16)/2018, s. 5–21 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4311
dc.description.abstract Niniejszy artykuł poświęcony jest prezydenckiej retoryce wojny, a w szczególności prezydenckiej retoryce użycia siły. Na przykładzie prezydenckich wniosków do Kongresu o autoryzację/poparcie użycia siły artykuł analizuje elementy, które definiują i kształtują retorykę użycia siły, porównuje jej elementy z elementami retoryki wojny i ocenia znaczenie wyników analizy dla badań nad prezydenckim językiem wojny. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject prezydent pl_PL.UTF-8
dc.subject Kongres pl_PL.UTF-8
dc.subject retoryka wojny pl_PL.UTF-8
dc.subject dyskurs użycia siły pl_PL.UTF-8
dc.subject przedłużona misja wojskowa pl_PL.UTF-8
dc.title Us Undeclared Wars: Presidential Requests for Congressional Authorization/Support for Use of Force pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Amerykańskie „Ciche” Wojny: jak prezydenci przekonują Kongres do autoryzacji/poparcia użycia siły pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/polispol.2018.2.1


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje