Repozytorium UR

Gothic Healing under the Mediterranean Sun: “The Magus” by John Fowles as a Gothic Novel

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalcze, Małgorzata
dc.date.accessioned 2019-01-07T09:26:57Z
dc.date.available 2019-01-07T09:26:57Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Tematy i Konteksty 8(13) 2018, s. 507–521 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4263
dc.description.abstract The present paper aims at interpreting the novel “The Magus” by John Fowles within the framework of the Gothic genre. The argument shall be founded on a close analysis of chosen characteristics of the Gothic convention which can be identified within the text, such as the theatricality, the motif of insanity, as well as the issue of repressed sexuality. It shall also be argued that the novel presents the therapeutic role of fear, intrinsically linked to the Gothic mode of expression. The boundary between the rational and the irrational is suspended to the point that the protagonist is unable to tell whether the apparitions he sees in the Magus’s shadowy estate are of supernatural provenance or they constitute mere figments of his imagination deluded by the elements of the Mediterranean ambience. Remarkably, it is the experience of terror that ultimately heals Nicholas, an embittered and disillusioned young man, from the state of apathy and emotional handicap. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest próba interpretacji powieści Johna Fowlesa „Mag” pod kątem obecnych w niej motywów gotyckich. Analizie poddane zostaną takie elementy konwencji gotyckiej jak: teatralność wydarzeń, motyw szaleństwa czy kwestia tłumionej seksualności. Autorka pragnie zwrócić uwagę na nieodzowny dla stylu gotyckiego element lęku, który w powieści pełni funkcję terapeutyczną. W powieści granica pomiędzy racjonalnym i irracjonalnym zostaje zatarta do tego stopnia, że główny bohater nie jest w stanie stwierdzić, czy wydarzenia, które mają miejsce w mrocznym domostwie tytułowego maga, dzieją się w rzeczywistości, czy też są dziełem jego omamionej śródziemnomorską rzeczywistością wyobraźni. Towarzyszący doświadczeniom Nicholasa strach ostatecznie uzdrawia zgorzkniałego mężczyznę ze stanu apatii i upośledzenia emocjonalnego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject outcast pl_PL.UTF-8
dc.subject emotional handicap pl_PL.UTF-8
dc.subject psychic make-up pl_PL.UTF-8
dc.subject illusion pl_PL.UTF-8
dc.subject Gothic pl_PL.UTF-8
dc.subject wyrzutek pl_PL.UTF-8
dc.subject irracjonalność pl_PL.UTF-8
dc.subject dysfunkcja emocjonalna pl_PL.UTF-8
dc.subject konstytucja psychiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject gotyk pl_PL.UTF-8
dc.title Gothic Healing under the Mediterranean Sun: “The Magus” by John Fowles as a Gothic Novel pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Gotyckie uzdrowienie w śródziemnomorskim słońcu. „Mag” Johna Fowlesa jako powieść gotycka pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/tik.2018.34


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje