Repozytorium UR

Garden Festivals in Bolestraszyce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wójcik-Popek, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-12-13T10:42:47Z
dc.date.available 2018-12-13T10:42:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation TOPIARIUS. Studia krajobrazowe nr 6/2018, s. 109–124 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2449-9595
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4223
dc.description.abstract In the previous year, the 7th Garden Festival in Bolestraszyce was already held. It is an annual event that brings together Polish garden enthusiasts and creators, teachers and young landscape architecture adepts, and even primary school representatives. Festivals have been organized since 2011 by the Arboretum and the Department of Physiography in Bolestraszyce, near Przemyśl. It has been initiated thanks to the funding from the Ministry of Culture and National Heritage. The festival is surrounded by the substantive care of the Landscape Architecture Association, the Association of Polish Landscape Architects, the Polish Nurserymen Association and the Polish Dendrological Society. Show gardens are an unusual variety of gardens – they serve to present the latest trends in the art of space arrangement and present, popularize new plant varieties. In recent years, they have also gained a wider educational function, often referring to environmental problems or various socio-cultural issues. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W poprzednim roku odbył się już VII Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach. Jest to wydarzenie skupiające rokrocznie polskich miłośników i twórców ogrodów, nauczycieli i młodych adeptów architektury krajobrazu, a nawet przedstawicieli szkół podstawowych. Festiwale organizowane są od 2011 przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach koło Przemyśla. Inicjatywę rozpoczęto dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal jest otoczony opieką merytoryczną Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Związku Szkółkarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Ogrody pokazowe są nietypową odmianą ogrodów – służą przedstawieniu najnowszych trendów w sztuce aranżacji przestrzeni oraz prezentują i popularyzują nowe odmiany roślin. W ostatnich latach zyskały także szerszą funkcję edukacyjną, często odnosząc się do problemów ochrony środowiska czy różnorodnych kwestii społeczno-kulturowych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Zakład Architektury Krajobrazu, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject show gardens pl_PL.UTF-8
dc.subject educational gardens pl_PL.UTF-8
dc.subject theme gardens pl_PL.UTF-8
dc.subject education in landscape architecture pl_PL.UTF-8
dc.subject ogrody pokazowe pl_PL.UTF-8
dc.subject ogrody edukacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject ogrody tematyczne pl_PL.UTF-8
dc.title Garden Festivals in Bolestraszyce pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/topiarius.2018.6.7
dc.identifier.eissn 2543-926X


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje