Repozytorium UR

Wynagrodzenia personelu zarządzającego przedsiębiorstw w województwie lwowskim w latach 30. XX wieku w świetle źródeł Ministerstwa Skarbu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Majcher-Ociesa, Edyta
dc.date.accessioned 2018-11-20T09:10:05Z
dc.date.available 2018-11-20T09:10:05Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 2(7)/2018, s. 5–20 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2543-8379
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4170
dc.description.abstract Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 21 czerwca 1932 r. o nadmiernych wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach dotyczyło wyższego personelu administracji zarabiającej 2,5 tys. zł miesięcznie lub 30 tys. zł rocznie i więcej. Rozporządzeniu podlegały przedsiębiorstwa, które ociągały się z płaceniem na rzecz Skarbu Państwa nałożonych zobowiązań oraz z regulowaniem wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom. W województwie lwowskim w 1932 r. wytypowano 11 przedsiębiorstw, których pracownicy zarabiali miesięcznie ponad 5 tys. i rocznie ponad 60 tys. zł w 1931 r. W 1936 r. w 21 analizowanych przedsiębiorstwach zatrudniano 36 osób, których wynagrodzenie wynosiło minimum 2,5 tys. miesięcznie lub 30 tys. rocznie. W 1936 r. wygenerowano również wysokość obrotów przedsiębiorstw. Celem wydania rozporządzenia było zachęcenie przedsiębiorstw do systematycznego regulowania zobowiązań względem Skarbu Państwa. W ten sposób utrudniano również legalne wywożenie dewiz za granicę. W roku 1932 nastąpił kryzys gospodarczy, pensje robotników i urzędników państwowych zostały obniżone, w tym kontekście zmniejszenie wygórowanych wynagrodzeń przedsiębiorców mogło mieć cele propagandowe. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The decree of the President of Poland on excessive remuneration in the sector of enterprises of 21 June, 1932, concerned senior administrative executives earning in excess of 2,500 PLN monthly or 30,000 PLN annually. The decree affected thos companies thathad delayed payment of obligations imposed by the State Treasury and regulated remuneration of employees. In the Lviv region, in 1932, 11 enterprises were selected, whose employees earned over 5,000 PLN per month or over 60,000PLN per year, in the previous year. In 1936, in the 21 analysed enterprises, 36 people were employed whose minimum remuneration was 2,500 PLN monthly or 30,000 annually. In 1936, the turnover of enterprises was also calculated. The purpose of the regulation was to encourage enterprises to systematically regulate their liabilities towards the State Treasury. As a consequence, it also became more difficult to export foreign currency abroad. In 1932, an economic crisis occurred, the salaries of workers and state officials were reduced, and in that context, the reduction of exorbitant remunerations of entrepreneurs fulfilled propaganda aims. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nadmierne wynagrodzenia pl_PL.UTF-8
dc.subject województwo lwowskie pl_PL.UTF-8
dc.subject lata 30. XX w. pl_PL.UTF-8
dc.subject przedsiębiorstwa pl_PL.UTF-8
dc.subject wyższy personel administracji pl_PL.UTF-8
dc.subject excessive remuneration pl_PL.UTF-8
dc.subject the Lviv region pl_PL.UTF-8
dc.subject the 1930s pl_PL.UTF-8
dc.subject the enterprise sector pl_PL.UTF-8
dc.subject senior administrative executives pl_PL.UTF-8
dc.title Wynagrodzenia personelu zarządzającego przedsiębiorstw w województwie lwowskim w latach 30. XX wieku w świetle źródeł Ministerstwa Skarbu pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/johass.2018.2.1


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje