Co można wyczytać z fasady krakowskiej kamienicy?

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Byrska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Krakowskie kamienice kryją wiele tajemnic, opowiadają historie swoich mieszkańców i o przemijaniu czasu. Historyk, wykorzystując możliwość analizy źródeł wizualnych, może odczytać wiele informacji, analizując tylko strukturę zewnętrzną, czyli fasadę budynku. Zazwyczaj jest ona połączoną wizją architekta, budowniczych i zleceniodawcy. Kamienica u zbiegu Rynku Kleparskiego i ul. Św. Filipa w Krakowie jest doskonałym obiektem dla badacza historii epoki, w której powstała (przełom XIX/XX w.). Przedstawia bogaty program stylowy określany jako malowniczy eklektyzm i ornamentykę sięgającą po inspiracje antyczne, średniowieczne i z kultury ludowej. Ponadto umieszczono na niej również kilka inskrypcji będących prawdopodobnie mottem, inspiracją i swoistym podpisem autora – architekta Józefa Gajewskiego. Artykuł jest próbą opisu i przybliżenia tego budynku oraz interpretacji niesionego przez nią przekazu.
Opis
Słowa kluczowe
architektura krakowska , fasada , Gajewski Józef , inskrypcje , malowniczy eklektyzm , styl narodowy
Cytowanie
Młoda Muzeologia T. 2 (2017), s. 147–155