Repozytorium UR

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Rynku w Krasnymstawie – wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2007–2008

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kiszczak, Jacek
dc.date.accessioned 2018-11-19T09:42:27Z
dc.date.available 2018-11-19T09:42:27Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Młoda Muzeologia T. 2 (2017), s. 76–84 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-7466
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4156
dc.description.abstract Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pozwoliło pozyskać środki finansowe na rewitalizację zabytkowej przestrzeni miejskiej Rynku w Krasnymstawie. Badania archeologiczne przeprowadzono w latach 2007–2008. W trakcie badań odsłonięte zostały relikty nowożytnego ratusza wraz z piwnicami, który powstał po 1575 r. i funkcjonował do początków XIX w. Nie został zidentyfikowany budynek, który mógł pełnić funkcję ratusza przed 1575 r. Nie wystąpiła ilościowo i jakościowo rozwinięta stratygrafia. Ze względu na rosnące drzewa nie udało się przebadać całości Rynku, co w konsekwencji rzutuje na niedostateczny stan rozpoznania ratusza i placu rynkowego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject badania archeologiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject miasto pl_PL.UTF-8
dc.subject ratusz pl_PL.UTF-8
dc.subject Rynek pl_PL.UTF-8
dc.subject stratygrafia pl_PL.UTF-8
dc.subject ziemia chełmska pl_PL.UTF-8
dc.title Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Rynku w Krasnymstawie – wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2007–2008 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/mm.2017.2.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje