Repozytorium UR

Możliwość szkolenia mediatorów z wykorzystaniem e-learningu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lewicka-Zelent, Agnieszka
dc.contributor.author Trojanowska, Ewa
dc.date.accessioned 2018-11-15T09:51:48Z
dc.date.available 2018-11-15T09:51:48Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 269–274 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4119
dc.description.abstract E-learning staje się coraz powszechniejszą formą nauczania. Wykorzystują go również uczelnie wyższe w ramach studiów, przeważnie łącząc kształcenie tradycyjne z tym na odległość. Nauczanie zdalne ma zarówno mocne, jak i słabe strony. W wielu obszarach kształcenia może być skutecznie wykorzystywany. Jednym z kluczowych aspektów szkoleń przygotowujących do pełnienia funkcji mediatora jest rozwijanie kompetencji mediacyjnych uczestników. Ten rodzaj kompetencji, podobnie jak kompetencje społeczne, może być rozwijany podczas pracy w grupie. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości korzystania z e-learningu w ramach szkoleń oraz studiów podyplomowych przygotowujących do pełnienia funkcji mediatora. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract E-learning is becoming a more and more popular form of training. It is also used by universities mainly through combining traditional teaching with e-learning. E-learning has both advantages as well as disadvantages. It is, however, possible to employ this form of training effectively in many areas. One of the key aspects of the training which prepares the attendees to the role of a mediator is to develop their mediation competences. This form of competence, similarly to social competences, can be developed during group work. Hence, the aim of the study is to present the possibilities of using e-learning within the framework of training and post-graduate studies preparing for the profession of a mediator. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject e-laerning pl_PL.UTF-8
dc.subject mediacja pl_PL.UTF-8
dc.subject mediator pl_PL.UTF-8
dc.subject studia podyplomowe pl_PL.UTF-8
dc.subject szkolenie pl_PL.UTF-8
dc.subject mediation pl_PL.UTF-8
dc.subject mediator pl_PL.UTF-8
dc.subject post-graduate studies pl_PL.UTF-8
dc.subject training pl_PL.UTF-8
dc.title Możliwość szkolenia mediatorów z wykorzystaniem e-learningu pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Possibility of Training Mediators With the Use of E-learning pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.3.38
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje