Repozytorium UR

Edukacja formalna i pozaformalna w procesie profesjonalizacji pracowników socjalnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Frączek, Piotr
dc.date.accessioned 2018-11-14T11:58:09Z
dc.date.available 2018-11-14T11:58:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 103–113 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4094
dc.description.abstract Odniesienie sukcesu na rynku pracy wymaga nabywania kwalifikacji zawodowych i ich aktualizacji. Proces ten powinien trwać przez całe życie i może przybierać formę edukacji formalnej i pozaformalnej. Szczególnego znaczenia nabiera on w przypadku zawodów, których istotą jest niesienie pomocy innym m.in. pracowników socjalnych. Prezentowany artykuł jest próbą ukazania roli edukacji w procesie profesjonalizacji pracowników socjalnych. Ponadto artykuł przedstawia formy edukacji formalnej i pozaformalnej wśród pracowników socjalnych na terenie województwa podkarpackiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Success in the labor market requires to gain of professional qualifications and their updating. This process should last a lifetime and can take the form of formal and non-formal education. It is particularly important in the case of professions whose help other people, i.a. social workers. The presented article is an attempt to show the role of education in the process of professionalization of social workers. The article presents also forms of formal and non-formal education among social workers in the Podkarpackie Province. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject edukacja formalna pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pozaformalna pl_PL.UTF-8
dc.subject pracownicy socjalni pl_PL.UTF-8
dc.subject profesjonalizacja pracowników socjalnych pl_PL.UTF-8
dc.subject województwo podkarpackie pl_PL.UTF-8
dc.subject formal education pl_PL.UTF-8
dc.subject non-formal education pl_PL.UTF-8
dc.subject social workers pl_PL.UTF-8
dc.subject professionalization of social workers pl_PL.UTF-8
dc.subject Podkarpacie Province pl_PL.UTF-8
dc.title Edukacja formalna i pozaformalna w procesie profesjonalizacji pracowników socjalnych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Formal and Non-Formal Education in the Process of Professionalization of Social Workers pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.3.13
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje