Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)2018 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)2018 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Lewicka-Zelent, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Zmiany cywilizacyjne wymuszają modyfikacje w wielu sferach funkcjonowania człowieka, w tym w tej dotyczącej edukacji. Tradycyjne metody nauczania coraz częściej wypierane są przez nowoczesne technologie informatyczno-kom ...
 • Širka, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Článok zameriava svoju pozornosť na analýzu praktických zadaní predmetovej súťaže technická olympiáda a poukazuje na možný vplyv súťaže pri profesijnom rozhodovaní žiakov.
 • Włodarska-Zoła, Lidia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Rozwój globalnych rynków finansowych i pojawianie się nowych produktów finansowych wymaga nowego spojrzenia na edukację finansową społeczeństwa i jej rolę w zarządzaniu finansami osobistymi. W artykule autorka omówiła ...
 • Czopek, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Przedstawione w artykule rozważania dotyczą mechanizmów wykorzystywanych przy projektowaniu aplikacji na telefony komórkowe i stron internetowych w taki sposób, by maksymalnie przyciągnąć uwagę użytkownika. Zagadnienie to ...
 • Marszałek, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule ukazano i uzasadniono potrzebę badań postaw studentów wobec treści programowych. Teoretyczne rozważania uzupełniono badaniami postaw studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna przed realizacją i po ...
 • Lewicka-Zelent, Agnieszka; Trojanowska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  E-learning staje się coraz powszechniejszą formą nauczania. Wykorzystują go również uczelnie wyższe w ramach studiów, przeważnie łącząc kształcenie tradycyjne z tym na odległość. Nauczanie zdalne ma zarówno mocne, jak i ...
 • Warzocha, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Postęp technologiczny, rozwój nowych narzędzi usprawniających wymianę informacji, w tym sposób komunikowania się z innymi, wymusił przemianę tradycyjnej formy komunikacji w formę e-komunikacji. Czas spędzony podczas ...
 • Bal’-Prylypko, Larissa Vatslavivna; Slobodianiuk, Nataliya Mikhailivna; Nikolayenko, Mykola Stanislavovych; Starkova, Elvina Reshativna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  It was shown that the optimum system of management by activities of enterprises operated in food industry, especially in producing of meat products, should be based on use of international standards requirements ISO 9001, ...
 • Kosicka, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono charakterystykę metod tradycyjnego nauczania z wykorzystaniem e-learningu oraz blended learningu. Zaprezentowano ideę pigułek wiedzy oraz zaprezentowano przykład autorskiej aplikacji bazującej na ...
 • Polański, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Teoria poczucia kontroli należy do szerszego kręgu kategorii teoretycznych – uczenia się społecznego. Jej twórca, Rotter, zakłada, że niektóre osoby są przekonane, że to one są kowalami własnego losu, natomiast inne ...
 • Wrótniak, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem badań było poznanie opinii młodzieży na temat portali społecznościowych i ich znaczenia w edukacji. Materiał empiryczny zebrano, wykorzystując kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji zawierający pytania z kafeterią ...
 • Wrótniak, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem podjętych badań było ukazanie poczucia samotności uczniów szkoły wiejskiej. Dla zdiagnozowania występującego poczucia samotności posłużono się polską adaptacją Skali Samotności De Jong Gierveld (1985). Badania miały ...
 • Czerski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule zaprezentowana została tematyka uzależnienia od smartfonu, ze szczególnym naciskiem na zjawisko nomofobii. Zarówno jedno, jak i drugie jest w ostatnich czasach coraz bardziej zauważane przez specjalistów z różnych ...
 • Wilsz, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule omówiono rodzaje problemów do rozwiązania. Przedstawiono działalność decyzyjną opartą na strukturze systemu sterującego. Omówiono relacje zachodzące między podsystemami tego systemu: postulatorem, optymalizatorem ...
 • Lukáčová, Danka; Bánesz, Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Na základných školách sa od roku 2013 posilnilo technické vzdelávanie žiakov, na stredných odborných školách sa zavádza duálne vzdelávanie, a tak isto sa očakáva, že na potrebu technicky zdatných odborníkov zareagujú nejakým ...
 • Sobczyński, Dariusz; Bartman, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W kształceniu inżynierów na kierunku energetyka realizowanym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej istotną rolę odgrywa znajomości odnawialnych nośników energii. W artykule przeanalizowano ...
 • Malska, Wiesława (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W dziale statystyki opisowej często wyznacza się pewne charakterystyki opisujące właściwości rozkładu badanej cechy zarówno ilościowej (mierzalnej) i jakościowej (niemierzalnej). Dla zmiennych (danych) ilościowych, jeżeli ...
 • Rudolf, Ladislav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Článek se zabývá užitím výpočetních programů v odborných předmětech s elektrotechnickým zaměřením. Výpočty jsou klasickou metodou realizovány pomocí vzorců, což je zdlouhavé a mohou nastávat chyby. Výpočetní programy pracují ...
 • Adámek, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article deals with construction of electronics device usable in teaching process of technology education. The device is applicable in teaching of programming. Produced activated and tested scholar device is capable ...
 • Zubrzycka-Maciąg, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Podmiotowość człowieka oznacza, że ma on poczucie istnienia własnego „ja”, własnej tożsamości, odrębności i autonomii psychicznej. Podmiotowość ucznia wyraża się w posiadaniu przez niego prawa do: tworzenia własnej osobowości, ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje