Repozytorium UR

Opieka logopedyczna jako podstawowe wsparcie dla dzieci z wadą słuchu w Szwajcarii romańskiej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tomińska Conte, Edyta
dc.date.accessioned 2018-11-09T08:15:31Z
dc.date.available 2018-11-09T08:15:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 5. W obliczu emocji, s. 90–100 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-582-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4071
dc.description Autorka składa podziękowania dr Katarzynie Icie Bieńkowskiej i dr hab. Agnieszce Myszce za zaproszenie do tej edycji i cenną pomoc w opracowaniu językowym niniejszego tekstu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Obecnie przyjęto, że po wykryciu wady słuchu i zaprotezowaniu opieka logopedyczna stanowi najważniejszy element wczesnej interwencji. Celem artykułu jest pokazanie, jak zorganizowane jest wsparcie dzieci z wadą słuchu i ich rodzin, a w szczególności, jak zorganizowana jest opieka logopedyczna nad dzieckiem w Szwajcarii na przykładzie części romańskiej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Currently, it has been assumed that after hearing loss diagnosis, speech therapy is the most important element of early intervention. The aim of the article is to show how the early and school age support of children with hearing impairment and their families is organized, and in particular how the speech therapy is organized on the example of French speaking part of Switzerland. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject interwencja logopedyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject dzieci z wadą słuchu pl_PL.UTF-8
dc.subject wczesne i szkolne wsparcie pl_PL.UTF-8
dc.subject logopedic intervention pl_PL.UTF-8
dc.subject children with hearing impairment pl_PL.UTF-8
dc.subject early and school support pl_PL.UTF-8
dc.title Opieka logopedyczna jako podstawowe wsparcie dla dzieci z wadą słuchu w Szwajcarii romańskiej pl_PL.UTF-8
dc.type bookPart pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/978-83-7996-582-3_7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje