Repozytorium UR

Kilka uwag na temat utrudniania procesu karnego przez oskarżyciela w prawie rzymskim

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Loska, Elżbieta
dc.date.accessioned 2018-10-29T10:00:09Z
dc.date.available 2018-10-29T10:00:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 93–103 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4047
dc.description.abstract Tematem artykułu jest przedstawienie przestępstwa zmowy procesowej (praevaricatio) w rzymskim prawie karnym. Jest ono jedną z form utrudniania procesu karnego przez oskarżyciela. Przedstawiony został również przypadek postawienia takiego zarzutu wobec oponenta politycznego – zmowy miał się dopuścić Klodiusz w procesie Katyliny o zdzierstwa. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The subject of the article is to present a crime of collusion (praevaricatio) in Roman criminal law. It is one of the forms of obstruction of the criminal process by the prosecutor. There is presented a case of such an accusation against a political opponent – the crime of collusion was to be commited by Clodius in Catilina’s trial for extortion. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject zmowa procesowa pl_PL.UTF-8
dc.subject praevaricatio pl_PL.UTF-8
dc.subject rzymski proces karny pl_PL.UTF-8
dc.subject oskarżyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject crime of collusion pl_PL.UTF-8
dc.subject Roman criminal law pl_PL.UTF-8
dc.subject prosecutor pl_PL.UTF-8
dc.title Kilka uwag na temat utrudniania procesu karnego przez oskarżyciela w prawie rzymskim pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2018.22.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje