Repozytorium UR

Przesłuchanie świadka w rzymskiej tradycji procesu a kwestia uzyskania dowodu ze świadka w polskim procesie karnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kruk, Ewa
dc.date.accessioned 2018-10-29T09:54:42Z
dc.date.available 2018-10-29T09:54:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 74–92 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4046
dc.description.abstract Artykuł w części wstępnej odnosi się do omówienia kwestii kształtowania pozycji świadka na gruncie rzymskiego procesu karnego. Przedstawiony w ogólnym zarysie model przesłuchania świadka w rzymskim prawie karnym stanowi tło do omówienia zagadnień, które determinują model współczesnego przesłuchania świadka w postępowaniu karnym. Autorka analizuje przebieg czynności przesłuchania w następujących po sobie etapach: wstępnym, wypowiedzi swobodnej świadka, pytań kierunkowych. Każdy z tych etapów ograniczony został zakresem czynności dowodowych przewidzianych w k.p.k., a realizacja przewidzianego celu przesłuchania wymaga od organu przesłuchującego przestrzegania odpowiednich metod. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the introductory part, the article discusses the issue of how the position of a witness was formed under the Roman criminal procedure. The model of witness hearing in Roman penal law serves as a background to discuss the issues, which determine the model of contemporary witness examination in criminal procedure. The author analyses the course of witness examination across the following stages: preliminary stage; free statements by the witness; targeted questions. Each of these stages is limited by the scope of evidence-taking activities set out in the Code of Criminal Procedure, while the intended aim of the hearing requires that the witness hearing body use appropriate methods. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject świadek pl_PL.UTF-8
dc.subject przesłuchanie pl_PL.UTF-8
dc.subject świadek w procesie rzymskim pl_PL.UTF-8
dc.subject etapy przesłuchania pl_PL.UTF-8
dc.subject organ przesłuchujący pl_PL.UTF-8
dc.subject witness pl_PL.UTF-8
dc.subject examination pl_PL.UTF-8
dc.subject witness in the Roman procedure pl_PL.UTF-8
dc.subject stages of hearing pl_PL.UTF-8
dc.subject witness hearing body pl_PL.UTF-8
dc.title Przesłuchanie świadka w rzymskiej tradycji procesu a kwestia uzyskania dowodu ze świadka w polskim procesie karnym pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2018.22.5


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje