Repozytorium UR

SPRAWOZDANIE Z I OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NAUKOWEGO NT. ROZWAŻANIA NAD ISTOTĄ POLITYKI I POLITYCZNOŚCI (RZESZÓW, 22 KWIETNIA 2013 R.)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pięta-Szawara, Anna
dc.date.accessioned 2014-06-20T06:37:26Z
dc.date.available 2014-06-20T06:37:26Z
dc.date.issued 2014-06-20
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/402
dc.description.abstract W dniu 22 kwietnia 2013 roku odbyło się w siedzibie Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, obradujące pod hasłem „Rozważania nad istotą polityki i polityczności”. Zostało zorganizowane przez Zakład Teorii Państwa, Prawa i Poli-tyki. Zgromadziło reprezentantów pięciu krajowych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.W czasie obrad, które odbyły się w sali Czytelni Katedry Politologii, zgromadzeni wysłuchali dziesięciu referatów. Uczestnicy obradowali w trzech sekcjach. On 22 April 2013 was held at the headquarters of the Department of Political Science of the University of Rzeszów-here I National Scientific Seminar, which met under the slogan „Consider-ing on the nature of policy and politics.” It was organized by the Department of Theory of State, Law and Policy. It brought together representatives of five national research centers: Uni-versity of the Jagiellonian University. Adam Mickiewicz University in Poznan, Lodz University of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin and Rzeszow State. During the meeting, which took place in the hall of the Department of Political Science Reading Room, gathered heard ten papers. Partic-ipants debated in three sections. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject seminarium naukowe pl_PL.UTF-8
dc.subject polityczność
dc.subject polityka
dc.subject research seminar
dc.subject policy
dc.subject politics
dc.title SPRAWOZDANIE Z I OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NAUKOWEGO NT. ROZWAŻANIA NAD ISTOTĄ POLITYKI I POLITYCZNOŚCI (RZESZÓW, 22 KWIETNIA 2013 R.) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative REPORT NATIONAL RESEARCH SEMINAR REFLECTIONS ON THE NATURE OF POLICY AND POLITICS (RZESZOW, APRIL 22, 2013) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje