Repozytorium UR

Wykorzystywanie programów uczenia w głębokim uczeniu przez wzmacnianie. O istocie rozpoczynania od rzeczy małych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koziarski, Michał
dc.contributor.author Kwater, Krzysztof
dc.contributor.author Woźniak, Michał
dc.date.accessioned 2018-10-24T08:20:18Z
dc.date.available 2018-10-24T08:20:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 220–226 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4025
dc.description Niniejszy artykuł był prezentowany na konferencji „Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’17”, której celem jest umożliwienie studentom uczestniczącym w działalności kół naukowych prezentacji osiągnięć z zakresu teorii i praktyki z dziedzin związanych z szeroko rozumianą techniką. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Algorytmy uczenia się przez wzmacnianie są wykorzystywane do rozwiązywania problemów o stale rosnącym poziomie złożoności. W wyniku tego proces uczenia zyskuje na złożoności i wymaga większej mocy obliczeniowej. Wykorzystanie uczenia z przeniesieniem wiedzy może częściowo ograniczyć ten problem. W artykule wprowadzamy oryginalne środowisko testowe i eksperymentalnie oceniamy wpływ wykorzystania programów uczenia na głęboką odmianę metody Q-learning. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Reinforcement learning algorithms are being used to solve problems with ever-increasing level of complexity. As a consequence, training process becomes harder and more computationally demanding. Using transfer learning can partially elevate this issue by taking advantage of previously acquired knowledge. In this paper we propose a novel test environment and experimentally evaluate impact of using curriculum with deep Q-learning algorithm. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Praca została sfinansowana ze środków statutowych Katedry Systemów i Sieci Komputerowych, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska. Badania były częściowo wspierane przez Infrastrukturę PLGrid. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject głębokie uczenie przez wzmacnianie pl_PL.UTF-8
dc.subject uczenie przez transfer pl_PL.UTF-8
dc.subject uczenie się przez całe życie pl_PL.UTF-8
dc.subject proces uczenia pl_PL.UTF-8
dc.subject deep reinforcement learning pl_PL.UTF-8
dc.subject transfer learning pl_PL.UTF-8
dc.subject lifelong learning pl_PL.UTF-8
dc.subject curriculum learning pl_PL.UTF-8
dc.title Wykorzystywanie programów uczenia w głębokim uczeniu przez wzmacnianie. O istocie rozpoczynania od rzeczy małych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Using Training Curriculum with Deep Reinforcement Learning. On the Importance of Starting Small pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.30
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje