Repozytorium UR

Aktywności edukacyjne studentów kierunku pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Chodkowski, Zbigniew
dc.date.accessioned 2018-10-24T07:22:09Z
dc.date.available 2018-10-24T07:22:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 183–188 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4019
dc.description.abstract Aktywność człowieka stanowi ważny fundament w jego rozwoju osobistym i zawodowym. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące aktywności edukacyjnej studentów studiów pedagogicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie uczestnictwa w szkoleniach, organizacjach studenckich i w programie Erasmus+. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Human activity is an important base in his personal and professional development. The article presents the results of research on the educational activity of students of pedagogical studies at the University of Rzeszów in terms of participation in training, student organizations and the Erasmus + program. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject aktywność pl_PL.UTF-8
dc.subject motywacja pl_PL.UTF-8
dc.subject praktyka pl_PL.UTF-8
dc.subject doświadczenie pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject activity pl_PL.UTF-8
dc.subject motivation pl_PL.UTF-8
dc.subject practice pl_PL.UTF-8
dc.subject experience pl_PL.UTF-8
dc.title Aktywności edukacyjne studentów kierunku pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Educational Activities of Students of the Pedagogical Faculty of the University of Rzeszów pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.24
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje