Repozytorium UR

Uniwersytety dziecięce – Mały Uniwersytet Rzeszowski

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jurasińska, Renata
dc.contributor.author Warchoł, Tomasz
dc.date.accessioned 2018-10-23T10:13:57Z
dc.date.available 2018-10-23T10:13:57Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 116–121 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4010
dc.description Badania dotyczące edukacji pozaformalnej prowadzone są przy użyciu platformy eksperymentalnej Pracowni Lifelong Learning, Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W artykule przedstawiono idee oraz historię tworzenia się uniwersytetów dziecięcych na przykładzie jednego z głównych w Rzeszowie Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents ideas along with a historical retrospective of the creation of Children’s Universities and discussed one of the leading Rzeszów University in Rzeszów. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject uniwersytet Dziecięcy pl_PL.UTF-8
dc.subject Mały Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject uczenie się pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pozaformalna pl_PL.UTF-8
dc.subject Children’s University pl_PL.UTF-8
dc.subject Small University of Rzeszów pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject learning pl_PL.UTF-8
dc.subject non-formal education pl_PL.UTF-8
dc.title Uniwersytety dziecięce – Mały Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Children’s Universities – Small University of Rzeszów pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.15
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje