Repozytorium UR

Twórcze wykorzystanie serwisu internetowego YouTube w edukacji muzycznej dzieci

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rogozińska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2018-10-23T09:49:20Z
dc.date.available 2018-10-23T09:49:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 104–108 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4008
dc.description.abstract Muzyka jest sztuką, która wprowadza w życiu harmonię, poczucie estetyki. Sprzyja ogólnemu rozwojowi, daje możliwość wielostronnego twórczego działania. Owe działania możemy zaobserwować już u dzieci w wieku przedszkolnym. Sprzyja im również powszechny rozwój nowych mediów. W ekspresji muzycznej dzieci przejawem tej symbiozy muzyki i mediów jest własne wykonywanie ulubionych piosenek. Często ma ono zabarwienie autentycznego artyzmu i dużego zaangażowania w czasie prezentacji utworu. Wykorzystywanie przez nauczycieli w twórczy sposób serwisu YouTube przyczynia się do licznych kontaktów dzieci z muzyką. Z kolei obecność muzyki w programach nauczania stymuluje nauczycieli do własnych twórczych działań. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Music is an art that introduces harmony and sense of aesthetics in life. It favors general development, gives the possibility of multilateral creative activity. We can observe these activities already in pre-school children. They are also favored by the widespread development of new media. In the musical expression of children, the manifestation of this symbiosis of music and the media, is the own performance of your favorite songs. It often has a tinge of authentic artistry and a lot of commitment during the presentation of the work. The use of YouTube by creators in a creative way contributes to the numerous contacts of children with music. In turn, the presence of music in curricula stimulates teachers to their own creative activities. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject edukacja muzyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject piosenki dla dzieci pl_PL.UTF-8
dc.subject YouTube pl_PL.UTF-8
dc.subject wychowanie przedszkolne pl_PL.UTF-8
dc.subject music education pl_PL.UTF-8
dc.subject children's songs pl_PL.UTF-8
dc.subject pre-school education pl_PL.UTF-8
dc.title Twórcze wykorzystanie serwisu internetowego YouTube w edukacji muzycznej dzieci pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Creative Use of the YouTube Website in Music Education of Children pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.13
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje