Repozytorium UR

Fonoholizm zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Barabas, Magdalena
dc.date.accessioned 2018-10-23T09:37:50Z
dc.date.available 2018-10-23T09:37:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 92–97 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4006
dc.description.abstract Intensywny rozwój współczesnych technologii ICT (Information and Communication Technologies), łatwość dostępu i ich różnorodność sprawiły, że dzisiaj coraz trudniej wskazać obszar działalności człowieka, który byłby pozbawiony chociażby pewnych elementów mediów cyfrowych, szczególnie mediów komunikacyjnych, takich jak internet czy telefonia komórkowa. Telefon komórkowy jest dziś podstawowym przedmiotem, z którego korzystają osoby w każdym wieku, coraz częściej także najmłodsze, kilkuletnie dzieci. Niewątpliwie korzyści płynące z posiadania i korzystania z telefonu komórkowego są bardzo duże. Należy jednak pamiętać również o zagrożeniach, które wynikają z faktu nieodpowiedniego posługiwania się telefonem komórkowym, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. Artykuł stanowi próbę zasygnalizowania skutków niewłaściwego korzystania z telefonów komórkowych (fonoholizmu) przez dzieci i młodzież. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Due to intensive advancement of modern Information and Communication Technologies, easily accessible and highly various, it is more and more difficult nowadays to find an area of human life not bearing any sign of impact of digital media, in particular means of communication, such as the Internet or mobile telephony. The mobile phone is an essential tool used by persons of any age, including the youngest children. There is no doubt about the benefits of possessing and using a mobile phone. It is, however, vitally important to take into consideration the threats resulting from mobile phone misuse, especially among children and adolescents. This article is an attempt to demonstrate the consequences of mobile phone misuse (mobile phone dependence) by children and adolescents. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject telefon komórkowy pl_PL.UTF-8
dc.subject uzależnienia pl_PL.UTF-8
dc.subject fonoholizm pl_PL.UTF-8
dc.subject mobile phone pl_PL.UTF-8
dc.subject addictions pl_PL.UTF-8
dc.subject mobile phone dependence pl_PL.UTF-8
dc.title Fonoholizm zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Mobile Phone Dependence as a Threat to Child and Adolescent Development pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.11
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje