Repozytorium UR

Wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lorek, Marlena
dc.date.accessioned 2018-10-23T08:58:15Z
dc.date.available 2018-10-23T08:58:15Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 63–66 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4002
dc.description.abstract W artykule zaprezentowano wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego. Zmiany, jakie zaszły w funkcjonowaniu współczesnego świata, przekładają się na powstawanie nowych zagrożeń. W konsekwencji skuteczna edukacja dla bezpieczeństwa musi reagować na zachodzące zmiany w obszarze nowych zagrożeń. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Article presents the challenges facing education for security in the information society. Changes that have taken place in the functioning of the modern world translate into the emergence of new threats. As a consequence, effective education for security must respond to changes in the area of new threats. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject bezpieczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja dla bezpieczeństwa pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject security pl_PL.UTF-8
dc.subject education for security pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.title Wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Challenges Facing Education for Security in the Era of the Information Society pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.7
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje