Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)2018 by Title

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)2018 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Zadarko-Domaradzka, Maria; Momola, Irena; Zadarko, Emilian; Polak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł porusza problematykę potrzeb zdrowotnych dzieci z zakresu aktywności ruchowej w kontekście wymagań współczesnej rzeczywistości. Celem artykułu jest przedstawienie przykładowych możliwości aktywizacji ruchowej dzieci ...
 • Chodkowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Aktywność człowieka stanowi ważny fundament w jego rozwoju osobistym i zawodowym. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące aktywności edukacyjnej studentów studiów pedagogicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie ...
 • Stolińska, Anna; Bartkowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono wyniki badań, w których wykorzystano technikę eyetrackingową w celu analizy procesu odczytywania informacji przedstawionych za pomocą wykresów. Badanie przeprowadzono wśród studentów Uniwersytetu ...
 • Korol, Tetiana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article deals with the up-to-date problem of organization and implementation of the efficient assessment system of future philologists’ translation competence. The author singles out the peculiarities of the university ...
 • Krawiec, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą ewaluacji skuteczności zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zdefiniowano cele pomiaru oraz zaproponowano model pomiarowy do oceny skuteczności ...
 • Sołtysiak, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest pokazanie różnych podglądów na temat współczesnych użytkowników nowych technologii nazywanych digital nativ. Niektórzy autorzy określają dzisiejszych uczących się cyfrowymi ekspertami z racji permanentnego ...
 • Ksieniewicz, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W pracy opisano implementację oraz analizę eksperymentalną algorytmu Entropodynamicznego Filtra Percentylowego, pozwalającego na detekcję szumu w obrazach o wielu składowych spektralnych. Kostka danych wizualnych jest ...
 • Barabas, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Intensywny rozwój współczesnych technologii ICT (Information and Communication Technologies), łatwość dostępu i ich różnorodność sprawiły, że dzisiaj coraz trudniej wskazać obszar działalności człowieka, który byłby ...
 • Hallada, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania fotograficznych gatunków dziennikarskich, które mogą być uzupełnieniem mediów dydaktycznych. Przedstawiono analizę występowania poszczególnych fotograficznych gatunków ...
 • Łosiak-Pilch, Julia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest wykazanie znaczenia efektu subiektywnej wartości wzmocnienia przy stosowaniu elementów gamifikacji w tworzeniu aplikacji mobilnych i ich wykorzystywaniu w pracy edukacyjnej i w promocji zdrowia.
 • Hilčenko, Slavoljub (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The aim of this paper is introduction of didactically-methodical procedure for early detection/encouragement of gifted children in solving problematically-logical and functional problems in math/geometry. We will display ...
 • Dusza, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Poszukując użytecznych kategorii służących do opisu i badania codzienności szkoły, warto zwrócić uwagę na indywidualne pedagogiczne teorie nauczycieli będące elementem kultury szkoły. W tekście przybliżam pojęcie indywidualnych ...
 • Ren-Kurc, Anna; Roszak, Magdalena; Kowalewski, Wojciech; Mokwa-Tarnowska, Iwona; Dutkiewicz, Aldona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł analizuje szerokie spektrum zagadnień związanych z infografikami. Opisuje sposoby ich tworzenia w celu efektywnej wizualizacji informacji, danych i wiedzy oraz publikowania ich w portalach LCMS dla osiągnięcia celów ...
 • Kołowska-Gawiejnowicz, Mirosława; Kołodziejczak, Barbara; Siatkowski, Idzi; Topol, Paweł; Zych, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Infografika cieszy się coraz większą popularnością w różnych dziedzinach przekazu informacji, wiedzy lub prezentacji danych. Ciekawa, a często zaskakująca lub humorystyczna oprawa graficzna sprawia, że treść skupia uwagę ...
 • Bugdol, Marcin; Szymańska, Marta; Bugdol, Monika; Mitas, Andrzej W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Dysleksja jest przedmiotem wielu badań. Jedną z przyczyn tego zjawiska może być wzrastający w ostatnich latach odsetek społeczeństwa ze zdiagnozowanym problemem specyficznych trudności w nauce (obecnie zdiagnozowaną dysleksję ...
 • Kováčik, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article deals with possibilities of machine vision used mostly at production process. It calls attention to possibilities how to increase essentially an effectiveness and a productivity at many fields of production ...
 • Vakulenko, Vitalii; Nidzelska, Tetiana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The methodological principles of formation of agricultural sectors in Ukraine have been studied. The essence of agricultural clusters, their functions and the possibility of applying cluster policy in the globalized world ...
 • Orłowska, Małgorzata; Błeszyński, Jacek J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Czas wolny można wykorzystywać w internecie. Treścią podjętych rozważań jest analiza profilu korzystania z internetu przez współczesnych Polaków w kontekście ich zainteresowań i preferencji w wolnym czasie. Wysnute wnioski ...
 • Ciesielka, Marta; Żurek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W opracowaniu zaprezentowano zastosowanie metody wideodydaktyki w nauczaniu spajania materiałów na studiach technicznych. Omówiono strukturę metody i kolejne etapy jej realizacji. Ponadto w artykule zamieszono opinie ...
 • Ogienko, Olena; Terenko, Olena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article defines the essence and significance of adult non-formal education as an important component of the system of continuing education; analyzes changes in the definition of the phenomenon of non-formal adult ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje