Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)2018 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)2018 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bugdol, Marcin; Szymańska, Marta; Bugdol, Monika; Mitas, Andrzej W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Dysleksja jest przedmiotem wielu badań. Jedną z przyczyn tego zjawiska może być wzrastający w ostatnich latach odsetek społeczeństwa ze zdiagnozowanym problemem specyficznych trudności w nauce (obecnie zdiagnozowaną dysleksję ...
 • Rogozińska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Muzyka jest sztuką, która wprowadza w życiu harmonię, poczucie estetyki. Sprzyja ogólnemu rozwojowi, daje możliwość wielostronnego twórczego działania. Owe działania możemy zaobserwować już u dzieci w wieku przedszkolnym. ...
 • Hallada, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania fotograficznych gatunków dziennikarskich, które mogą być uzupełnieniem mediów dydaktycznych. Przedstawiono analizę występowania poszczególnych fotograficznych gatunków ...
 • Ordon, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  In the context of current education reforms carried out at various levels of education, it is important to ask about high quality and child friendly preschool education. As stated by Klim-Klimaszewska, “preschool education ...
 • Ogienko, Olena; Terenko, Olena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article defines the essence and significance of adult non-formal education as an important component of the system of continuing education; analyzes changes in the definition of the phenomenon of non-formal adult ...
 • Jurasińska, Renata; Warchoł, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono idee oraz historię tworzenia się uniwersytetów dziecięcych na przykładzie jednego z głównych w Rzeszowie Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Hetmańczyk, Hewilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The development of information and communication technologies has caused changes in many fields of human activity and led to numerous social changes. They also influence the youngest generation. With the intention to assess ...
 • Warchoł, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Treść artykułu stanowi sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Projekt realizowany był przez Uniwersytet ...
 • Lorek, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule zaprezentowano wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego. Zmiany, jakie zaszły w funkcjonowaniu współczesnego świata, przekładają się na powstawanie nowych zagrożeń. ...
 • Kováčik, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article deals with possibilities of machine vision used mostly at production process. It calls attention to possibilities how to increase essentially an effectiveness and a productivity at many fields of production ...
 • Ciesielka, Marta; Żurek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W opracowaniu zaprezentowano zastosowanie metody wideodydaktyki w nauczaniu spajania materiałów na studiach technicznych. Omówiono strukturę metody i kolejne etapy jej realizacji. Ponadto w artykule zamieszono opinie ...
 • Krawiec, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą ewaluacji skuteczności zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zdefiniowano cele pomiaru oraz zaproponowano model pomiarowy do oceny skuteczności ...
 • Sołtysiak, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest pokazanie różnych podglądów na temat współczesnych użytkowników nowych technologii nazywanych digital nativ. Niektórzy autorzy określają dzisiejszych uczących się cyfrowymi ekspertami z racji permanentnego ...
 • Kołowska-Gawiejnowicz, Mirosława; Kołodziejczak, Barbara; Siatkowski, Idzi; Topol, Paweł; Zych, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Infografika cieszy się coraz większą popularnością w różnych dziedzinach przekazu informacji, wiedzy lub prezentacji danych. Ciekawa, a często zaskakująca lub humorystyczna oprawa graficzna sprawia, że treść skupia uwagę ...
 • Ren-Kurc, Anna; Roszak, Magdalena; Kowalewski, Wojciech; Mokwa-Tarnowska, Iwona; Dutkiewicz, Aldona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł analizuje szerokie spektrum zagadnień związanych z infografikami. Opisuje sposoby ich tworzenia w celu efektywnej wizualizacji informacji, danych i wiedzy oraz publikowania ich w portalach LCMS dla osiągnięcia celów ...
 • Witek, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Autorka omawia wybrane aspekty prawne przestępczości komputerowej. W pierwszej części artykułu poruszono kwestie związane z definiowaniem przestępczości komputerowej. Kolejne zagadnienie dotyczą rodzaju przestępstw możliwych ...
 • Zawada, Piotr; Chrzanowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Rynek pracy w Polsce i na świecie ulega szybkim zmianom. Poprawa podstawowych wskaźników gospodarczych, nawet w krótkim okresie, wcale nie musi oznaczać poprawy sytuacji zatrudnionych i pozostających poza pierwotnym rynkiem ...
 • Zadarko-Domaradzka, Maria; Momola, Irena; Zadarko, Emilian; Polak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł porusza problematykę potrzeb zdrowotnych dzieci z zakresu aktywności ruchowej w kontekście wymagań współczesnej rzeczywistości. Celem artykułu jest przedstawienie przykładowych możliwości aktywizacji ruchowej dzieci ...
 • Winiarczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule zaprezentowano fragmenty szerszych badań poświęconych relacjom wewnątrzrodzinnym. Na potrzeby niniejszej analizy wyłoniono kwestie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych do utrzymywania relacji ...
 • Barabas, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Intensywny rozwój współczesnych technologii ICT (Information and Communication Technologies), łatwość dostępu i ich różnorodność sprawiły, że dzisiaj coraz trudniej wskazać obszar działalności człowieka, który byłby ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje