Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)2018 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)2018 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Vakulenko, Vitalii; Nidzelska, Tetiana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The methodological principles of formation of agricultural sectors in Ukraine have been studied. The essence of agricultural clusters, their functions and the possibility of applying cluster policy in the globalized world ...
 • Dusza, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Poszukując użytecznych kategorii służących do opisu i badania codzienności szkoły, warto zwrócić uwagę na indywidualne pedagogiczne teorie nauczycieli będące elementem kultury szkoły. W tekście przybliżam pojęcie indywidualnych ...
 • Furmanek, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule ukazuję miejsce obecnej, piątej rewolucji technicznej w procesie przemian cywilizacji. Omawiam technologie definiujące każdej z nich. Piąta rewolucja przemysłowa to rewolucja w zastosowaniach sztucznej inteligencji ...
 • Ďuriš, Milan; Pandurovič, Ivana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Profesia učiteľa si vyžaduje celoživotné vzdelávanie a rozvoj kompetencií. Kompetencie, ktoré sú v súčasnosti chápané ako otvorený a rozvoja schopný systém profesijných kvalít, pokrývajú celý rozsah výkonu profesie v ...
 • Bochniarz, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  To, w jaki sposób przyszli nauczyciele funkcjonować będą w roli zawodowej, zależy od wielu czynników, m.in. jakości kształcenia na uczelni, ale również od ich zasobów osobistych będących predykatorami subiektywnego dobrostanu ...
 • Ksieniewicz, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W pracy opisano implementację oraz analizę eksperymentalną algorytmu Entropodynamicznego Filtra Percentylowego, pozwalającego na detekcję szumu w obrazach o wielu składowych spektralnych. Kostka danych wizualnych jest ...
 • Malska, Wiesława (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule zaprezentowano przykład zastosowania karty kontrolnej w standardowym trybie pracy w SPC. Nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne powinno posiadać sprawnie funkcjonujący system zarządzania jakością wyrobów. ...
 • Lipiński, Seweryn; Maciąg, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Efektywne nauczanie elektroniki jest dużym wyzwaniem dydaktycznym, szczególnie na kierunkach, na których nauczanie tego przedmiotu prowadzone jest w niewielkim wymiarze godzinowym. W tym kontekście wydaje się, że szczególnie ...
 • Zadarko-Domaradzka, Maria; Momola, Irena; Zadarko, Emilian; Polak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł porusza problematykę potrzeb zdrowotnych dzieci z zakresu aktywności ruchowej w kontekście wymagań współczesnej rzeczywistości. Celem artykułu jest przedstawienie przykładowych możliwości aktywizacji ruchowej dzieci ...
 • Stolińska, Anna; Bartkowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono wyniki badań, w których wykorzystano technikę eyetrackingową w celu analizy procesu odczytywania informacji przedstawionych za pomocą wykresów. Badanie przeprowadzono wśród studentów Uniwersytetu ...
 • Sołtysiak, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest pokazanie różnych podglądów na temat współczesnych użytkowników nowych technologii nazywanych digital nativ. Niektórzy autorzy określają dzisiejszych uczących się cyfrowymi ekspertami z racji permanentnego ...
 • Rogozińska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Muzyka jest sztuką, która wprowadza w życiu harmonię, poczucie estetyki. Sprzyja ogólnemu rozwojowi, daje możliwość wielostronnego twórczego działania. Owe działania możemy zaobserwować już u dzieci w wieku przedszkolnym. ...
 • Zawada, Piotr; Chrzanowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Rynek pracy w Polsce i na świecie ulega szybkim zmianom. Poprawa podstawowych wskaźników gospodarczych, nawet w krótkim okresie, wcale nie musi oznaczać poprawy sytuacji zatrudnionych i pozostających poza pierwotnym rynkiem ...
 • Winiarczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule zaprezentowano fragmenty szerszych badań poświęconych relacjom wewnątrzrodzinnym. Na potrzeby niniejszej analizy wyłoniono kwestie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych do utrzymywania relacji ...
 • Orłowska, Małgorzata; Błeszyński, Jacek J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Czas wolny można wykorzystywać w internecie. Treścią podjętych rozważań jest analiza profilu korzystania z internetu przez współczesnych Polaków w kontekście ich zainteresowań i preferencji w wolnym czasie. Wysnute wnioski ...
 • Ciesielka, Marta; Żurek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W opracowaniu zaprezentowano zastosowanie metody wideodydaktyki w nauczaniu spajania materiałów na studiach technicznych. Omówiono strukturę metody i kolejne etapy jej realizacji. Ponadto w artykule zamieszono opinie ...
 • Koziarski, Michał; Kwater, Krzysztof; Woźniak, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Algorytmy uczenia się przez wzmacnianie są wykorzystywane do rozwiązywania problemów o stale rosnącym poziomie złożoności. W wyniku tego proces uczenia zyskuje na złożoności i wymaga większej mocy obliczeniowej. Wykorzystanie ...
 • Tuczyński, Krystian (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiony został przegląd najważniejszych przedsięwzięć, jakie zostały podjęte na Uniwersytecie Rzeszowskim w celu podniesienia kompetencji informacyjnych kadry akademickiej w zakresie stosowania metod i ...
 • Witek, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Autorka omawia wybrane aspekty prawne przestępczości komputerowej. W pierwszej części artykułu poruszono kwestie związane z definiowaniem przestępczości komputerowej. Kolejne zagadnienie dotyczą rodzaju przestępstw możliwych ...
 • Krawiec, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą ewaluacji skuteczności zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zdefiniowano cele pomiaru oraz zaproponowano model pomiarowy do oceny skuteczności ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje