Repozytorium UR

Trening interpersonalny w kształceniu akademickim

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bojanowicz, Justyna
dc.date.accessioned 2018-10-22T07:45:51Z
dc.date.available 2018-10-22T07:45:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 307–313 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3989
dc.description.abstract Doskonalenie umiejętności interpersonalnych jest jednym z celów kształcenia akademickiego na kierunkach pedagogicznych. W opracowaniu zaprezentowano analizę dotyczącą efektywność zajęć z treningu interpersonalnego przeprowadzonego dla studentów studiów licencjackich. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu „Kompetencje kluczem do kariery WF-P”. Ich celem było wzmocnienie kompetencji studentów w zakresie: synergicznego rozwiązywania problemów, świadomości własnych aktów komunikacyjnych, umiejętności słuchania drugiego człowieka, odczytywania i wyrażania emocji, nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, współpracowania w grupie oraz jasnego przekazywania myśli. Zaprezentowane wyniki wskazują na istotny wzrost tych kompetencji wśród uczestników projektu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Improving interpersonal skills is one of the objectives of academic education in pedagogical fields of study. The paper presents an analysis of the effectiveness of interpersonal training classes for students up to a bachelor`s degree level. The classes were carried out under the project “Competences as a key to the career of WF-P”. The aim of the classes was to strengthen students' competence in: synergic problem solving, awareness of their communication acts, ability to listen to others, read and express emotions, establish and maintain relationships with others, collaborate in group, and communicate clearly. The presented results indicate the significant increase of these competences among the project participants. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject komunikacja interpersonalna pl_PL.UTF-8
dc.subject trening interpersonalny pl_PL.UTF-8
dc.subject interpersonal communication pl_PL.UTF-8
dc.subject interpersonal training pl_PL.UTF-8
dc.title Trening interpersonalny w kształceniu akademickim pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Interpersonal Training in Academic Education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.1.41
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje