Repozytorium UR

Idee obywatelsko-narodowe w dziele edukacyjnym dzieci i młodzieży na obczyźnie (ZSRS, Bliski i Środkowy Wschód 1940–1944)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sadowska, Edyta
dc.date.accessioned 2018-10-22T07:33:44Z
dc.date.available 2018-10-22T07:33:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 291–296 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3987
dc.description.abstract Tło podjętych w artykule rozważań stanowi kwestia tożsamości narodowej dzieci polskich, ofiar deportacji na terytorium ZSRS, będącej następstwem agresji ZSRS na Polskę 17 września 1939 r. W artykule szczególnie wyeksponowano edukację i wychowanie w duchu patriotycznym małego dziecka na obczyźnie (Bliski i Środkowy Wschód) w kontekście analizy zawartości treści Elementarza autorstwa Kubskiego, Kotarbińskiego i Zarembiny (Jerozolima, 1946) oraz wybranych tytułów prasy polskiej ukazującej się na Wschodzie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The background for the considerations contained in the article is the issue of national identity of Polish children, victims of deportation to the territory of the Soviet Union, which followed the Soviet invasion on Poland on September 17, 1939. The paper particularly highlights the role of education and upbringing the patriotic spirit of young children in the exile (Middle East) in the context of analysis of the content of the primer written by Kubski, Kotarbiński and Zarembina (Jerusalem, 1946) and selected Polish press titles showing up in the East. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject edukacja na obczyźnie pl_PL.UTF-8
dc.subject idee obywatelsko-narodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject wychowanie patriotyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject ojczyzna pl_PL.UTF-8
dc.subject tożsamość narodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyzm pl_PL.UTF-8
dc.subject education in exile pl_PL.UTF-8
dc.subject civic-national ideas pl_PL.UTF-8
dc.subject patriotic education pl_PL.UTF-8
dc.subject the homeland pl_PL.UTF-8
dc.subject national identity pl_PL.UTF-8
dc.subject didacticism pl_PL.UTF-8
dc.title Idee obywatelsko-narodowe w dziele edukacyjnym dzieci i młodzieży na obczyźnie (ZSRS, Bliski i Środkowy Wschód 1940–1944) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Civic-National Ideas in the Educational Work of Children and Young People Abroad (USSR, Near East and Middle East in 1940–1944) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.1.39
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje