Repozytorium UR

Kompetencje, obowiązki i zakres odpowiedzialności dyrektora przedszkola

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pietrzycka, Małgorzata
dc.date.accessioned 2018-10-19T10:44:21Z
dc.date.available 2018-10-19T10:44:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 176–181 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3968
dc.description.abstract W artykule skupiono się na szczegółowej analizie kompetencji, obowiązków i zakresie odpowiedzialności dyrektora przedszkola. Dokonano przeglądu nowych zadań, które rozszerzyły dotychczasowy zakres pracy dyrektora na tle zmieniającego się prawa oświatowego. Szczególną uwagę zwrócono na te czynności dyrektora, które wynikają z pełnionego nadzoru pedagogicznego, organizacji i tworzenia warunków kształcenia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przygotowaniu nowych miejsc dla dzieci w przedszkolach. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article provides an analysis of required competences, responsibilities and liability of a kindergarten headmistress, together with an expansion of those aspects initiated by changes in educational law. Special attention has been given to those of headmistress’ activities that derive from pedagogical supervision, organizing education of children with special needs and preparing new classrooms for children in a kindergarten. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject dyrektor przedszkola pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo oświatowe pl_PL.UTF-8
dc.subject przedszkole pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject dziecko pl_PL.UTF-8
dc.subject podstawa programowa pl_PL.UTF-8
dc.subject obowiązek pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje pl_PL.UTF-8
dc.subject odpowiedzialność pl_PL.UTF-8
dc.subject headmistress of kindergarten pl_PL.UTF-8
dc.subject educational law pl_PL.UTF-8
dc.subject kindergarten pl_PL.UTF-8
dc.subject pre-school education pl_PL.UTF-8
dc.subject child pl_PL.UTF-8
dc.subject program basis pl_PL.UTF-8
dc.subject competences pl_PL.UTF-8
dc.subject responsibility pl_PL.UTF-8
dc.subject liability pl_PL.UTF-8
dc.title Kompetencje, obowiązki i zakres odpowiedzialności dyrektora przedszkola pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Competences, Responsibilities and Liability of a Kindergarten Headmistress pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.1.22
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje