Repozytorium UR

Szkolne doradztwo zawodowe w świetle reformy systemu oświaty – analiza porównawcza wybranych regulacji prawnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Klementowska, Aneta
dc.date.accessioned 2018-10-19T10:35:51Z
dc.date.available 2018-10-19T10:35:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 169–175 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3967
dc.description.abstract W artykule skoncentrowano się na rozwiązaniach prawnych dotyczących szkolnego doradztwa zawodowego w aspekcie wprowadzanej w roku szkolnym 2017/2018 reformy systemu oświaty (ze szczególnym uwzględnieniem szkoły podstawowej). W związku z tym, że od 1999., czyli od momentu utworzenia szkół gimnazjalnych, do czasu ich „wygaszania”, dokumenty prawne ulegały zmianom/modyfikacjo. Dokonano ich analizy porównawczej z aktualnie proponowanymi rozwiązaniami. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article focuses on legal solutions regarding school career counselling in the aspect of the reform of the education system (special emphasis put on the primary school) being introduced in the school year 2017/2018. Due to the fact that since 1999, it is from the moment middle schools were established until they are being abolished, legal documents have been changed/modified, a comparative analysis is made of them with reference to the currently proposed solutions. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject doradztwo zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject szkolny doradca zawodowy pl_PL.UTF-8
dc.subject reforma systemu oświaty pl_PL.UTF-8
dc.subject career counselling pl_PL.UTF-8
dc.subject school career counsellor pl_PL.UTF-8
dc.subject reform of the education system pl_PL.UTF-8
dc.title Szkolne doradztwo zawodowe w świetle reformy systemu oświaty – analiza porównawcza wybranych regulacji prawnych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Career Counselling in Schools in the Light of the Reform of the Education System: A Comparative Analysis of Selected Legal Regulations pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.1.21
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje