Repozytorium UR

Indywidualne zarządzanie informacją zabezpieczeniem przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Batorowska, Hanna
dc.date.accessioned 2018-10-19T10:09:11Z
dc.date.available 2018-10-19T10:09:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 135–143 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3963
dc.description.abstract Zabezpieczenie przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji wymaga od użytkowników mass mediów dojrzałości informacyjnej, której nie da się osiągnąć bez wciąż „odnawialnych” kompetencji informacyjnych, wśród których Personal Information Management i Personal Knowledge Management zajmują kluczowe miejsce. W artykule odniesiono się do zarządzania wiedzą i informacją w wymiarze indywidualnym uznając, że jest ono nieodzowne w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Anti-tampering in liquid surveillance environments requires users of information literacy maturity that can not be achieved without the “renewable” information competencies, among which Personal Information Management and Personal Knowledge Management are key players. This article addresses the management of knowledge and information on an individual basis, recognizing that it is indispensable in shaping a security culture. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject indywidualne zarządzanie informacją pl_PL.UTF-8
dc.subject PIM pl_PL.UTF-8
dc.subject PKM pl_PL.UTF-8
dc.subject manipulacja pl_PL.UTF-8
dc.subject płynna inwigilacja pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura bezpieczeństwa pl_PL.UTF-8
dc.subject information literacy pl_PL.UTF-8
dc.subject Personal Knowledge Management pl_PL.UTF-8
dc.subject Personal Information Management pl_PL.UTF-8
dc.subject security culture pl_PL.UTF-8
dc.subject manipulation pl_PL.UTF-8
dc.subject liquid surveillance pl_PL.UTF-8
dc.title Indywidualne zarządzanie informacją zabezpieczeniem przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Personal Information Management Security from Tamper in a Liquid Surveillance Environment pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.1.17
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje