Repozytorium UR

ARBITER I ARBITRAŻ – NA PRZESTRZENI DZIEJÓW. HISTORIA POLSKIEGO SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO DO 1989 R.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mroczyński-Szmaj, Łukasz
dc.date.accessioned 2014-06-20T06:22:36Z
dc.date.available 2014-06-20T06:22:36Z
dc.date.issued 2014-06-20
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/395
dc.description.abstract Artykuł prezentuje w sposób wybiórczy ewolucję historyczną instytucji arbitrażu, ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji w zakresie polubownego sądownictwa. Omówione zostały tutaj antyczne, średniowieczne, nowożytne oraz współczesne ramy tejże instytucji. Historyczny układ tematyczny, ma pomóc czytającemu zrozumieć, istotę polubownego sądownictwa, nie tylko jako instrumentu prawnego, ale również jako zjawiska o charakterze społecznym, towarzyszącym kulturze cywilizowanego człowieka już od zarania dziejów. W polskim kontekście, omówione zostały pośrednio zagadnienia terminologiczno-historyczne m.in. dotyczące średnio-wiecznej instytucji „jednaczy” czy PAGu – Państwowego Arbitrażu Gospodarczego, z czasów gospodarki centralnej w Polsce. This article presents a selective historical evolution of the institution of arbitration, with par-ticular emphasis on Polish tradition of arbitration. Discussed here ancient, medieval, modern and contemporary frames that institution. History by topic, is to help the reader understand the essence of the arbitration, not only as a legal instrument, but also as a social phenomenon, the accompany-ing culture of civilized man since the dawn of time. In the Polish context, are discussed indirectly terminological and historical issues such as the institutions of medieval institution called ”jednacz” or PAG – a state of economic arbitration, from the time of the central guided economy in Poland. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject arbitraż pl_PL.UTF-8
dc.subject arbiter
dc.subject historia polskiego arbitrażu
dc.subject arbitrator
dc.subject arbitration
dc.subject history of Polish arbitration
dc.title ARBITER I ARBITRAŻ – NA PRZESTRZENI DZIEJÓW. HISTORIA POLSKIEGO SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO DO 1989 R. pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative ARBITRATOR AND ARBITRATION – THROUGHOUT HISTORY. HISTORY OF POLISH ARBITRATION UNTIL 1989 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje