Repozytorium UR

Obiekty, urządzenia techniczne regionu Podhala w edukacji dzieci

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dworska-Kaczmarczyk, Urszula
dc.date.accessioned 2018-10-18T09:21:22Z
dc.date.available 2018-10-18T09:21:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 19–24 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3947
dc.description.abstract Poznanie przez dziecko dziedzictwa kulturowego swojej małej ojczyzny stanowi podstawę do rozbudzania tożsamości regionalnej. W niniejszym artykule poruszono problematykę dziedzictwa techniki. Omówione będą najważniejsze obiekty techniki regionu Podhala, które można wykorzystać w edukacji dzieci. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The knowledge of the cultural heritage of small homeland among children is the basis for the creation of regional identity. This article will be discussed the issues of the heritage of technics. The most important technical objects of the Podhale region will be discussed, which can be used in children's education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject obiekty techniki pl_PL.UTF-8
dc.subject dziedzictwo techniki pl_PL.UTF-8
dc.subject region Podhala pl_PL.UTF-8
dc.subject technical objects pl_PL.UTF-8
dc.subject heritage of technics pl_PL.UTF-8
dc.subject Podhale region pl_PL.UTF-8
dc.title Obiekty, urządzenia techniczne regionu Podhala w edukacji dzieci pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Technical Devices, Technical Objects of the Podhale Region in the Education of Children pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.1.1
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje